Από αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου (κύριες και απικουρικές) από τον ΕΦΚΑ, ενώ οι πληρωμές των συνταξιούχων θα ολοκληρωθούν στις 29 του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα:

 •  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που  το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
 • Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ)  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
 • ΟΑΕΕ - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ: Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
 • Δημόσιο - ΝΑΤ - ΕΤΑΤ - ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - ΔΕΗ: Στις  29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ».

Στο μεταξύ, την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ όλα τα επιδόματα, αλλά και η Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ν. 1296/1982. Αναλυτικά τα επιδόματα που πληρώνονται είναι:

 • η τέταρτη διμηνιαία δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21
 • το Επίδομα Γέννησης 
 • τα Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα 
 • το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) 
 • το Επίδομα Στέγασης 
 • το Στεγαστικής Συνδρομής 
 • το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων 
 • η «Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982» 
 • το Επίδομα Ομογενών «Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019»

 

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.  

 

Διαβάστε επίσης