Την αποζημίωση ειδικού σκοπού θα εισπράξουν σήμερα 9.805 δικαιούχοι και συγκεκριμένα:

- 1.448 δικαιούχοι που ήταν σε αναστολή σύμβασης το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου. Αυτοί θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ και θα μοιραστούν ποσό συνολικού ύψους 1.158.400 ευρώ

- 8.357 δικαιούχοι που ήταν σε αναστολή σύμβαση τον Μάιο. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα μοιραστούν ποσό ύψους 2.763.816 ευρώ που αντιστοιχεί σε αποζημίωση 534 ευρώ για 30 ημέρες.

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα αναστολής, ο εργαζόμενος δικαιούται ποσό 17,8 ευρώ. Κατά συνέπεια για παράταση αναστολής 10 ημερών η αποζημίωση του ανέρχεται σε 180 ευρώ, 15 ημερών σε 270 ευρώ, 20 ημερών σε 360 ευρώ και 25 ημερών σε 450 ευρώ.

Το επίδομα Μαΐου δικαιούνται οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που:

- επαναλειτούργησαν μέσα στον Μάιο ή

- πλήττονταν βάσει ΚΑΔ ή

- παρέμειναν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή.