Έως τις 12 Μαρτίου θα πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία και να καταβάλουν την πρώτη δόση των εισφορών του 2020, περίπου 1,5 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Η επιλογή αυτή είναι κρίσιμη, καθώς θα ισχύσει για τουλάχιστον 12 μήνες και θα συμβάλει στο «χτίσιμο» της μελλοντικής σύνταξης του εκάστοτε επαγγελματία.

Καθοριστικό ρόλο για τις νέες συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών που θα είναι στην «περιοχή» των 1.200 ευρώ θα διαδραματίσει η 3η ασφαλιστική κατηγορία των 312 ευρώ (236 για κύρια σύνταξη).

Και αυτό διότι η πλειονότητα των επαγγελματιών που ασφαλίζονταν στο παρελθόν με τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΟΑΕΕ και προσδοκούν σε μια τέτοια σύνταξη, θα πρέπει να ενταχθούν για το 2020 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία για να την διατηρήσουν.

Ο «γρίφος» της επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ακόμη δυσκολότερος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που κατέβαλλαν μέχρι πρόσφατα εισφορές 185 ευρώ το μήνα (συν 10 ευρώ υπέρ ανεργίας) με βάση τον κατώτατο μισθό.

Τώρα θα πρέπει να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές, διαλέγοντας την κατώτατη (και υποχρεωτική) κλίμακα των 220 ευρώ το μήνα. Η αύξηση αυτή των 35 ευρώ, θα επιβαρύνει τον ασφαλισμένο με 420 ευρώ τον χρόνο.

Έστω επαγγελματίας που δήλωνε το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα, δηλαδή 650 ευρώ το μήνα, δηλαδή 7.800 ευρώ το χρόνο. Αυτός θα επιβαρυνθεί με επιπλέον ετήσιες εισφορές ύψους 420 ευρώ, που αναμένεται να αντισταθμιστούν από την ελάφρυνση του φόρου στο 9% (έναντι 22%) για τα ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, αλλά από το 2021.

Αντίστοιχα ένας επαγγελματίας που δήλωνε εισόδημα 750 ευρώ το μήνα, δηλαδή 9.000 ευρώ το χρόνο, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον ετήσιες εισφορές ύψους 335 ευρώ.

Τέλος ένας επαγγελματίας με εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα και 12.000 το χρόνο επιβαρύνεται με επιπλέον ετήσιες εισφορές ύψους 86 ευρώ. 

Ότι εισφορά πληρώνεις, τόση σύνταξη λαμβάνεις

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισφορών, ότι πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας τόση σύνταξη θα πάρει.

Όποιος λοιπόν επιλέξει να πληρώνει μόνο την ελάχιστη εισφορά, θα λάβει και μικρότερη σύνταξη.  Υπενθυμίζεται πως το εύρος της προσδοκώμενης σύνταξης κινείται μεταξύ 775 και 2.501 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ με παραμονή στην αγορά εργασίας από 35 έως 40 έτη, θα πρέπει να επιλέξουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από την 4η κατηγορία και πάνω, δηλαδή 373 ευρώ μηνιαίως (297 ευρώ για σύνταξη).

Αυτή η κατηγορία, που αφορά και την πλειονότητα των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ (το 70% περίπου) ανήκει στους αδικημένους του νέου ασφαλιστικού, καθώς μέχρι σήμερα πλήρωναν µια µέση εισφορά για τα έτη 2002-2019 της τάξης των 240 ευρώ για αυτού του ύψους τις συντάξιμες αποδοχές.

Όσοι πάλι επιλέξουν να καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά της πρώτης κατηγορίας, θα λάβουν 779 ευρώ μετά από 40 χρόνια ασφάλισης για το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης

Τέλος, όσοι επιλέξουν την ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία για 40 χρόνια καταβάλλοντας 500 ευρώ τον μήνα θα λάβουν σύνταξη 1.659 ευρώ.

Οι νέες εισφορές 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες πρ. ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.)          
Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ) ΣΥΝΟΛΟ
1 155 5 50 10 220
2 186 6 60 10 262
3 236 6 60 10 312
4 297 6 60 10 373
5 369 6 60 10 435
6 500 6 60 10 576