Περιθώριο έως τις 12 Μαρτίου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για να επιλέξουν ασφαλιστική κλίµακα και να πληρώσουν τις εισφορές Ιανουαρίου στον ΕΦΚΑ, µε βάση το νέο σύστημα.

Όσοι δεν το κάνουν, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στην πρώτη και ελάχιστη ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ. 

Όσοι επαγγελµατίες ασφαλίζονταν µε το προηγούµενο σύστηµα «χτίζοντας» µια σύνταξη της τάξης των 1.200 ευρώ (µε εισφορές 240 ευρώ το µήνα κατά µέσο όρο), θα πρέπει να ενταχθούν στην 3η ασφαλιστική κατηγορία (εισφορές 312 ευρώ), αν θέλουν να διατηρήσουν τις ίδιες συντάξιµες αποδοχές.

Αντίστοιχα για τους επιστήµονες του πρώην ΕΤΑΑ µε προσδοκώµενη σύνταξη 1.200 ευρώ, φαίνεται πως η επιλογή της 4ης κατηγορίας (εισφορές 373 ευρώ) είναι µονόδροµος, καθώς η 3η κατηγορία την «ρίχνει» περίπου στα 1.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης, ένας ασφαλισµένος πρ. ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει πίσω του 30 έτη εργασίας και προγραµµατίζει να συνταξιοδοτηθεί σε ια 5ετία µπορεί να κερδίσει 20 ευρώ τον µήνα στη σύνταξή του αν ασφαλιστεί στην 3η κλίµακα (αντί της 2ης), 45 ευρώ τον µήνα επιπλέον αν ενταχθεί στην 4η κλίµακα και 127 ευρώ τον µήνα επιπλέον αν ενταχθεί στην 6η.

Αντίστοιχα, ο ίδιος ασφαλισµένος αν επιλέξει να βγει σε µια 10ετία, θα αυξήσει κατά 120 ευρώ τον µήνα τη σύνταξή του αν αποφασίσει να µεταπηδήσει από την 2η στην 3η κλίµακα και κατά 175 ευρώ το µήνα  αν επιλέξει την 4η αντί για την 2η κλίµακα. 

Παράλληλη ασφάλιση - μπλοκάκια

Ρήτρα απαλλαγής από τις διπλές εισφορές των παράλληλα απασχολούμενων περιλαμβάνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Όσοι εργάζονται ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται πλήρως από τις διπλές ασφαλιστικές εισφορές, αν έχουν μεικτό μισθό 930 ευρώ και πάνω. Αυτό διότι καλύπτουν από το μισθό τους την εισφορά κλάδου σύνταξης και υγείας της 2ης κλίμακας των 252 ευρώ.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο εκάστοτε μηνιαίος μισθός και σε κάθε περίπτωση τα 12 μηνιάτικα χωρίς τα Δώρα. Ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική – εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της 1ης κατηγορίας για επικούριση και της πρόνοιας από το μισθό.

Οι παράλληλα απασχολούμενοι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κλίμακα από την 2η και υποχρεωτική γι αυτούς. Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν σε ανώτερη της 2ης κλίμακας, θα πληρώσουν μόνο την διαφορά της εισφοράς κύριας σύνταξης που δεν καλύπτουν από το μισθό τους.

Διατηρείται επίσης το καθεστώς του άρθρου 39 παρ.9 του νόμου Κατρούγκαλου, που αφορά ασφαλισμένους που αμείβονται με μπλοκάκι και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν εισφορές ως οιονεί μισθωτοί.

Οι νέες εισφορές 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες πρ. ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.)          
Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ) ΣΥΝΟΛΟ
1 155 5 50 10 220
2 186 6 60 10 262
3 236 6 60 10 312
4 297 6 60 10 373
5 369 6 60 10 435
6 500 6 60 10 576

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (€) ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (€) ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (€) ΑΝΕΡΓΙΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
Υποκατώτατη 93 3 30 10 136

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020* 
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (€) ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (€) ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (€) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1η κατηγορία 87 3 29 2 121
2η κατηγορία 104 3 35 2 144
3η κατηγορία 132 3 35 3 173
4η κατηγορία 166 3 35 3 207
5η κατηγορία 207 3 35 4 249
6η κατηγορία 280 3 35 6 324