«Άνοιξε» η ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για την υποβολή ενστάσεων κατά των εκκαθαριστικών των νέων  επανυπολογισμένων συντάξεων. 

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να υποβάλλουν ενστάσεις με σκοπό να προσβληθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους, καθώς η προσωπική διαφορά που αναγράφεται θα τους συνοδεύει για αρκετά χρόνια μετά το 2023 και θα τους αποκλείει από αυξήσεις διατηρώντας «παγωμένη» την σύνταξή τους. 

Η πρώτη προθεσμία για τις ενστάσεις λήγει στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν άλλες 60 ημέρες μέσα στις οποίες αν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει, θεωρείται ότι σιωπηρώς την απέρριψε. 

Μετά τη σιωπηρή απόρριψη από τον ΕΦΚΑ, ο συνταξιούχος έχει στη διάθεσή του άλλο ένα δίμηνο προκειμένου να ασκήσει, εφόσον το επιθυμεί, προσφυγή για να προσβάλλει την αναπροσαρμογή της σύνταξής του.

Η εν λόγω προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και ομαδικά σε ενιαία νομική βάση ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας, όπως έχει γίνει και με τις αγωγές των αναδρομικών.

Τι αναγράφεται στην ένσταση

Στην ένσταση ο συνταξιούχος μπορεί να αναφέρει τις εξής αστοχίες:

- ότι στο ενημερωτικό σημείωμα δεν παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επανυπολογισμού και επομένως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοτελή ατομική διοικητική πράξη, όπως είναι η απόφαση συνταξιοδότησης

- ότι μπορεί να υπάρχουν λάθη στα ασφαλιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον επανυπολογισμό, ή στον τρόπο που αυτός έγινε 

- ότι δεν υπάρχει αναλυτική και εξατομικευμένη πληροφορία για όλα τα βήματα της διαδικασίας του επανυπολογισμού, αλλά μόνο τα εκάστοτε ασφαλιστικά δεδομένα και γενικευμένες  επεξηγήσεις ίδιες για όλους.