Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθούν και αποσταλούν τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά των νέων επανυπολογισμένων συντάξεων σε 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, εξαιρουμένων 222.906 συντάξεων στις οποίες δεν έχει γίνει επανυπολογισμός.

Στα ενημερωτικά σημειώματα που θα αποστείλει ο ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι θα δουν αναλυτικά τι εισπράττουν από 1η Ιανουαρίου 2019 και με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση άλλαξε το μεικτό ποσό της σύνταξής τους (το καθαρό έχει μείνει για όλους το ίδιο).

Η πλειοψηφία των παλαιών συντάξεων, δηλαδή όσες καταβάλλονταν έως 12 Μαίου του 2016, έχουν επανυπολογιστεί με βάση τον τύπο του νόμου Κατρούγκαλου και αποδίδονται από τον Ιανουάριο στη βάση της εξίσωσης εθνική σύνταξη συν ανταποδοτική σύνταξη συν προσωπική διαφορά.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι λαμβάνουν στην τσέπη το ίδιο καταβαλλόμενο καθαρό ποσό (εκτός από περίπου 600.000 οι οποίοι έχουν δει αύξηση), μετά την κατάργηση των μειώσεων του 2019. 

Εκτός επανυπολογισμού έχουν τεθεί δια νόμου οι 600.000 συντάξεις του πρώην ΟΓΑ και οι συντάξεις των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από τη διαδικασία εξαιρέθηκαν και οι συντάξεις των άγαμων θυγατέρων.

Στο εκκαθαριστικό που θα τους αποσταλούν, οι συνταξιούχοι θα δουν πως η σύνταξή τους διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

- Εθνική σύνταξη: Ο βασικός κορμός της σύνταξης είναι η εθνική, το πλήρες ποσό της οποίας (384 ευρώ) δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτούνται με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και παράλληλα έχουν 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης.

Με 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 345,6 ευρώ. 

- Ανταποδοτική σύνταξη: Το δεύτερο σκέλος της σύνταξης είναι η ανταποδοτική, που συμπληρώνει την εθνική και το ύψος της εξαρτάται από τις εισφορές που είχε πληρώσει ο συνταξιούχος στον εργασιακό του βίο.

Ειδικότερα το ποσό της ανταποδοτικής υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης. Για τον επανυπολογισμό ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές με τις οποίες είχε συνταξιοδοτηθεί ο κάθε ασφαλισμένος σε τιμές 2016.

- Προσωπική διαφορά: Πρόκειται για την διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό προ φόρου πριν τον Μάιο του 2016 και το ποσό προ φόρου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό.

Μετά την ακύρωση των περικοπών του 2019, η προσωπική διαφορά διατηρείται ως «μαξιλάρι» για τις παλιές συντάξεις. Το άθροισμα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης όπως και της προσωπικής διαφοράς είναι το νέο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος από 1/1/2019.

Οικογενειακά επιδόματα – τέκνων, συζύγου – που ελάμβαναν ως συνταξιοδοτική παροχή μερικές κατηγορίες συνταξιούχων έχουν συμπεριληφθεί μέσα στην προσωπική διαφορά.

Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν θετικό πρόσημο -επειδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου προέκυψε μεγαλύτερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016- προβλέπεται αύξηση σε πέντε δόσεις. Η πρώτη δόση των αυξήσεων δόθηκε τον περασμένο Γενάρη.

Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν αρνητικό πρόσημο -επειδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου προέκυψε μικρότερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016- προβλέπεται διατήρηση της προσωπικής διαφοράς και «πάγωμα» της σύνταξης.

Ειδικότερα, γι’ αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, που είναι και η πλειοψηφία, ο νόμος προβλέπει ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς, που είναι εκτός της σύνταξης, θα συμψηφίζεται με τις γενικότερες αυξήσεις που προβλέπεται -με τις σημερινές συνθήκες- να δίνονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.