Οδηγίες στους ασφαλισμένους σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τις απαιτήσεις που πηγάζουν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Qudos Insurance A/S και τις αποζημιώσεις αλλά και τις δικαστικές υποθέσεις δίνει η υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία Qudos Insurance. 

Η Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε, ως Ειδικός Αντιπρόσωπος Ζημιών της Qudos Insurance A/S στην Ελλάδα, λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Ταμείου Εγγυήσεων της Δανίας και του ασφαλιστικού εκκαθαριστή.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Qudos Insurance A/S

Σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας:

Ε. Ποια είναι η εταιρεία Qudos Insurance A/S και τι ακριβώς συνέβη;

Α. Η εταιρεία Qudos Insurance A/S είναι ασφαλιστική εταιρεία από τη Δανία και δραστηριοποιείτο στην Ελλάδα με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Φορολογική και ειδική αντιπρόσωπος ζημιών της εταιρείας Qudos Insurance A/S είναι η εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018 η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και την 28η Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση του Ναυτικού και Εμπορικού Ανώτατου Δικαστηρίου της Κοπεγχάγης της Δανίας. 

Ο δικηγόρος Boris Frederiksen (Μπόρις Φρεντέριξεν), ορίστηκε ως ασφαλιστικός εκκαθαριστής από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια μία σειρά αλλαγών στην ασφαλιστική σας σύμβαση.

E. Μέχρι πότε ισχύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου;

A. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας λήγει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στη Δανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που έλαβε χώρα την 28η Δεκεμβρίου 2018.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική σας σύμβαση λύεται αυτοδίκαια στις 28 Μαρτίου 2019 και δεν είναι σε ισχύ καμία κάλυψη του συμβολαίου σας στην Qudos Insurance A/S .

Ε. Μπορώ να προσθέσω/αφαιρέσω καλύψεις (πχ θραύση, προσωπικό ατύχημα, οδική βοήθεια) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Α. Δεν πραγματοποιούνται πρόσθετες πράξεις προσθήκης/αφαίρεσης καλύψεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Qudos Insurance Α/S.

Ε. Χρειάζομαι Πράσινη Κάρτα για να ταξιδέψω στο εξωτερικό, τι πρέπει να κάνω;

Α. Πράσινη κάρτα εκδίδεται έως 11 Μαρτίου 2019, ως καταληκτική ημερομηνία.

Ε. Πώς μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Α. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, πριν από την αυτοδίκαιη λύση του, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Πιθανή επιστροφή ασφαλίστρων (εάν υπάρξει) μπορείτε να αναζητήσετε με αίτηση σας απευθείας στον εκκαθαριστή στο e-mail qudos@kammeradvokaten.dk μέσω σχετικής ηλεκτρονικής φόρμουλας.

E. Έχω λάβει πρόστιμο ανασφάλιστου λόγω αναγραμματισμού στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μου. Τι πρέπει να κάνω για να ανακληθεί το πρόστιμο;

Α. Πρέπει άμεσα να ενημερώσετε στο mail contact@qudos.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 216-4004150, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης των στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές, για την ανάκληση του προστίμου

Σχετικά με τις απαιτήσεις σας που πηγάζουν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Qudos Insurance A/S και τις αποζημιώσεις:

Ε. Πώς θα καλυφθεί η πιθανή απαίτησή μου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας Qudos Insurance A/S;

Α. Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας υπεισέρχεται άμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Qudos Insurance A/S, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να αποζημιώσει τους δικαιούχους αποζημίωσης. Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας θα καλύψει την αποζημίωσή σας είτε ως τρίτος ζημιωθείς από τροχαίο ατύχημα (υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από τροχαίο ατύχημα) είτε ως ασφαλισμένος- δικαιούχος αποζημίωσης δυνάμει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου σας, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών καλύψεων (ασφάλιση πυρκαγιάς, ασφάλιση φυσικών φαινομένων, ασφάλιση από χαλάζι, ασφάλισης ολικής και μερικής κλοπής, ασφάλιση ιδιών ζημιών αυτοκινήτου, ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων, ασφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου, προσωπικό ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη, ασφάλιση νομικής προστασίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας καλύπτει όλες τις απαιτήσεις (ζημιές) που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και έχουν γεννηθεί έως και τις 11 Μαρτίου 2019 (τέσσερις εβδομάδες μετά την αποστολή της από 11-2-2019 επιστολής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή). 

Η αναγγελία απαίτησης θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως 20 Ιουνίου 2019, μέσω της Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Ειδικής Αντιπροσώπου Ζημιών).

Ε. Τι πρέπει να κάνω αν έχω κάποια απαίτηση από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Qudos Insurance A/S ;

Α.

1. Εάν έχετε ήδη αναγγείλει την απαίτησή σας πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2018, η απαίτησή σας θα αναγγελθεί από την εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να προβείτε σε νέα κοινοποίηση σχετικά με την απαίτησή σας. Θα σας ειδοποιήσουμε εμείς εγγράφως για την τυχόν καταβολή της αποζημίωσης σας και την ημερομηνία καταβολής της.
2. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αναγγελία νέας απαίτησης, θα πρέπει να την υποβάλλετε το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ως τις 20-6-2019 στην εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε.

Ε. Τι πρέπει να κάνω για να αναγγείλω νέα απαίτηση μου; 

Α. Μπορείτε να αναγγείλετε την απαίτησή σας καθημερινά (Δευτέρα ως Παρασκευή) και ώρα 09.00-15.00 είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:

216-4004113 κα Μιχαήλ
216-4004114 κα Βασιλάκη,

είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@qudos.gr και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για απαίτηση υλικών ζημιών που έχω ύστερα από τροχαίο ατύχημα με ασφαλισμένο της Qudos Insurance A/S;

A. Προκειμένου να αποζημιιωθείτε για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο το ασφαλισμένο στην Qudos Insurance A/S όχημα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216-4004115.

Μετά την επισκευή του οχήματός σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@qudos.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής.

Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για απαίτηση μου από σωματικές βλάβες ύστερα από τροχαίο ατύχημα; 

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο το ασφαλισμένο στην Qudos Insurance A/S όχημα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
Κατόπιν της συναινέσεως σας, θα σας εξετάσει ιατρός της εταιρείας προκειμένου να εκτιμήσει τις σωματικές βλάβες που έχετε υποστεί.
Αποστολή των τιμολογίων με τις απαιτήσεις σας, το Α.Β.Σ. ή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί στο e-mail: claims@qudos.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας.
Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση υλικών ζημιών ιδίου οχήματος;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιών ζημιών του οχήματος θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216-4004115.

Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία αν υπάρχει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@qudos.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς.

Αν είναι ολική καταστροφή αποζημιώνεται η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας.

Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για ζημιές που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός και τρομοκρατικών ενεργειών;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών του οχήματος σας εξαιτίας πυρκαγίας και τρομοκρατικών ενεργειών, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216-4004115.

Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία αν υπάρχει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@qudos.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς.

Αν είναι ολική καταστροφή αποζημιώνεται η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς E.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας.

Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου;

Α. Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να αποζημιωθείτε μετά την αναγγελία της απαίτησής σας θα πρέπει να προσκομίσετε:

Α.Β.Σ. που να προκύπτει η κλοπή του αυτοκινήτου και ότι το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κλοπής.

Παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου, με το οποίο θα δίδεται στην εταιρεία το δικαίωμα πώλησης του τυχόν ευρεθησόμενου αυτοκινήτου και να κρατήσει το τίμημα.

Βεβαιώση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Η αποζημίωσή σας είναι η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας.

Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση μερικής κλοπής του αυτοκινήτου;

Α. Σε περίπτωση μερικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να αποζημιωθείτε μετά την αναγγελία της απαίτησής σας θα πρέπει να προσκομίσετε:

Α.Β.Σ. που να προκύπτει η αφαίρεση ή η καταστροφή τεμαχίων και εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.
Καλύπτεται η πραγματική αξία των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που εκλάπησαν ή καταστράφηκαν κατά την ημερομηνία της κλοπής.

Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και εφόσον εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας.

Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.