Τη δυνατότητα στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης να προμηθευθούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνοντας τη σχετική προθεσμία.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2019 χορηγήθηκε το πλήρες επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Η χορήγηση αυτή έγινε υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του ανωτέρου επιδόματος, έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε διαφορετική περίπτωση θα βεβαιωνόταν επιστροφή ποσού ύστερα από διασταύρωση που θα έκανε η ΑΑΔΕ μέχρι 31 Μαρτίου.

Με υπουργική απόφαση η παράταση

Με υπουργική απόφαση παρατάθηκε η υποχρέωση αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, κατά ένα μήνα, έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, ενώ μεταφέρθηκε και ένα μήνα αργότερα η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί πλέον στις 30 Απριλίου 2020.