Στα τέλη Σεπτεμβρίου που πληρώνεται η σύνταξη του Οκτωβρίου, θα δοθούν οι αυξήσεις σε 57.522 δικαιούχους συντάξεων χηρείας

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι οριστικές συντάξεις χηρείας που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβάλλονται με βάση το νόμο Κατρούγκαλου από τον Μάιο του 2016 είναι 57.522 (δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσωρινές και οι εκκρεμείς). Από αυτές 55.628 είναι οι συντάξεις των συζύγων και 1.894 οι συντάξεις των παιδιών έως 24 ετών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, καταργείται το όριο ηλικίας των 55 ετών που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου και από 17.5.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου) ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Ταυτόχρονα αναπροσαρμόζεται το ποσοστό που δικαιούται ο επιζών σύζυγος σε 70%. Αναλυτικά, ο υπολογισμός του νέου ποσού έχει ως εξής:

  • Εάν υπάρχει μόνο επιζών σύζυγος (ή μέρος συμφώνου συμβίωσης) το 70%.
  • Εάν υπάρχει εκτός από τον επιζώντα και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο) το ποσοστό του διαζευγμένου ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος, ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος.
  • Εάν ο θανών αφήνει ένα ορφανό παιδί, αυτό λαμβάνει το 25% της σύνταξης του. Εάν το παιδί είναι και από τις δυο πλευρές ορφανό τότε λαμβάνει 50%.
  • Εάν ο θανών αφήνει πίσω του πάνω από δυο παιδιά τότε :

Α) αν υπάρχει επιζών σύζυγος ή και διαζευγμένος, στα παιδιά θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει, δηλαδή το 30%.
Β) αν δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα εκτός των παιδιών, τότε κάθε παιδί θα λάβει το 25% της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα να μην υπερβαίνει το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Για όλα τα δικαιοδόχα μέλη ισχύουν τα κατώτατα όρια των 360 – 384 ευρώ.

Ο υπολογισμός του ποσού

Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και πέθανε μετά τις 13 Μαίου του 2016, τότε η νέα σύνταξη υπολογίζεται επί του συμφερότερου ποσού όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση τριών ποσών:

  • της σύνταξης που καταβαλλόταν στον θανόντα στις 12.5.2016
  • της επανυπολογισμένης σύνταξης όπως προκύπτει με τους κανόνες του νόμου Κατρούγκαλου
  • των κατωτάτων ορίων 360-384 ευρώ

Οδηγίες δίνονται και για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον περιορισμό της σύνταξης κατά 50% μετά την πάροδο της πρώτης 3ετίας για τους επιζώντες που εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή, καθώς τέθηκε πλέον κατώτατο όριο στα 360-384 ευρώ.