Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021, σε δημοσιονομική βάση, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 52,46 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,36 δισ. ευρώ ή 6,9%, έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα το 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 47,83 δισ. ευρώ έναντι 44,26 δισ. ευρώ εφέτος. 

Από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ύψους 26,401 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,43 δισ. ευρώ ή 10,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020. 

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 17,466 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,465 δισ. ευρώ ή 16,4% έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 6,601 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 139 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 286 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν 1,1 δισ. ευρώ εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020. 

Από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 14,7 δισ. ευρώ εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,065 δισ. ευρώ ή 7,8% έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 10,1 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 163 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 830 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020 και να διαμορφωθεί στα 3,4 δισ. ευρώ.

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 214 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 39 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5,2 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 104 εκατ. ευρώ ή 1,9%, έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι φορολογικές παρεμβάσεις του 2021

Ειδικότερα, στις φορολογικές παρεμβάσεις του 2021 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

-Η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα που θα έχει αρνητική επίπτωση στα φορολογικά έσοδα κατά 767 εκατ. ευρώ.

-Η διατήρηση έως τις 30 Απριλίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στις μεταφορές προσώπων θα στοιχίσει στα φορολογικά έσοδα 54 εκατ. ευρώ.

-Η διατήρηση της μείωσης του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα ροφήματα θα στοιχίσει στον προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

-Η μείωση του ΦΠΑ στα θεάματα θα στοιχίσει στον προϋπολογισμό 6 εκατ ευρώ.

-Η αναστολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης θα στοιχίσει στον προϋπολογισμό το ποσό των 14 εκατ. ευρώ.

-Η αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων κατά 40% θα περιορίσει τα φορολογικά έσοδα από τον φόρο εισοδημάτων των εκμισθωτών κατά 63 εκατ. ευρώ.

-Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο και του μειωμένου ΦΠΑ στα είδη ατομικής υγιεινής (γάντια, αντισηπτικά κλπ) ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.