«Φόβους» για ενδεχόμενες παρατυπίες από την πλευρά των τραπεζών, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS 9) εκφράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, η  ΕΚΤ – σε σχετική επιστολή της – αναφέρει πως δεν αποκλείεται οι τράπεζες να καθυστέρησαν την εγγραφή των ζημιών μέχρι την αρχή του έτους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το καθεστώς της «υιοθέτησης για πρώτη φορά» του κανόνα IFRS 9.

Μέσω της επιστολή της αυτής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες πως ελέγχει τα κέρδη τους για τη χρήση 2017, προκειμένου να διασφαλίσει πως δεν εκμεταλλεύτηκαν με ανάρμοστο τρόπο τον νέο κανόνα για τα λογιστικά πρότυπα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το πλήγμα από τις απώλειες των δανείων.

Υπενθυμίζεται εδώ πως οι νέοι κανόνες για τα λογιστικά πρότυπα τέθηκαν σε ισχύ στην αρχή του 2018 και αναγκάζει τις τράπεζες να εγγράφουν τις αναμενόμενες και όχι μόνο τις πραγματοποιηθείσες απώλειες.

Σύμφωνα με ένα προσωρινό καθεστώς, οι τράπεζες μπορούν να «απλώνουν» σε ένα διάστημα πέντε ετών την επίπτωση της αρχικής εφαρμογής του κανόνα. Επίσης, η επίπτωση αφορά μόνο στα κεφάλαια και όχι την κερδοφορία των τραπεζών.

Η ΕΚΤ αναφέρει πως οι τράπεζες μπορεί να καθυστέρησαν την εγγραφή των ζημιών μέχρι την αρχή του έτους προκειμένου να εκμεταλλευτούν το καθεστώς της «υιοθέτησης για πρώτη φορά» του κανόνα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ΕΚΤ ζήτησε επίσης από τις εταιρείες ελέγχου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό όταν εξετάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2017.