Στο «μικροσκόπιο» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπαίνουν οι διοικήσεις των τραπεζών, ακόμα και εκείνων που εξασφάλισαν όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Πλέον, με βάση και την πρόσφατη τροποποίηση του σχετικού νόμου, το Ταμείο συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο όχι μόνο στις τράπεζες που κατέχει μετοχές, αλλά και σε εκείνες που λόγω προηγούμενης λήψης κρατικής ενίσχυσης έχουν εν ισχύ εγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης που παρακολουθεί το Ταμείο.  Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το ΤΧΣ μπορεί να «περνά από κόσκινο» τις διοικήσεις όχι μόνο της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και της Alpha Bank και της Eurobank, παρόλο που οι δύο τελευταίες κάλυψαν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Επιπλέον, όπως προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης,  σύντομα αναμένεται να ανοίξει ο «φάκελος» των τραπεζών, στον οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από «αγκάθια». Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται οι αμοιβές των διοικήσεων των τραπεζών, που θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις υπέρογκες. Επιπλέον, ο κ. Δραγασάκης εξήγγειλε η θέσπιση νόμου για την διαύγεια στις τράπεζες, προκειμένου να γίνει γνωστό το πώς κατανέμονται οι χορηγήσεις, εάν υπάρχουν προνομιακά δάνεια και πώς δίνονται οι διαφημίσεις. Ο νόμος αυτός θα ισχύσει παράλληλα με το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, ώστε η όλη διαδικασία να πραγματοποιηθεί υπό πλήρη διαφάνεια.

Τι θα ελέγχει το Ταμείο

Με βάση λοιπόν τις συμφωνίες που έχει συνάψει το ΤΧΣ με τις τράπεζες, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016 και σε συνεργασία με διεθνή σύμβουλο, θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα επισκόπησης στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που έχουν δεχθεί κρατική βοήθεια. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2016 ώστε –σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις- να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Τα σημεία –«κλειδιά» στην αξιολόγηση είναι το μέγεθος, η δομή και ην κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών τους, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες των τραπεζών. Μάλιστα, το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση ή με άλλα λόγια να προτείνει την αντικατάσταση συγκεκριμένων μελών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πως οι πρόεδροι όλων των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου  πρέπει να έχουν  διεθνή εμπειρία 10 ετών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ξένων τραπεζών ή ελεγκτικών εταιρειών και ταυτόχρονα να μην έχουν δουλέψει τα τελευταία τρία χρόνια σε εγχώριες τράπεζες.

Για τα μη εκτελεστικά μέλη επιβάλλεται εμπειρία τριών ετών ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  σε τράπεζα, ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή σε ξένη τράπεζα. Επιπρόσθετα απαγορεύεται να έχουν διατελέσει τα τελευταία χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις, ή να είναι στελέχη πολιτικών κομμάτων.

Τέλος, για τα ανεξάρτητα μέλη το πολυνομοσχέδιο ορίζει ότι πρέπει να έχουν διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία τουλάχιστον  τριών χρόνια ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ. διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.