«Χρησμό» για την πορεία των τραπεζικών μετοχών αλλά και ευρύτερα την ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αναμένεται να δώσει η ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που απευθύνθηκε και στο ευρύ κοινό για την άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ανακεφαλαιοποίησης. Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση, θα αποτυπωθούν και οι επιθυμίες των επενδυτών για την μελλοντική πορεία της τράπεζας.

Με βάση τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και την Τετάρτη, η Εθνική Τράπεζα ζητά 300 εκατ. ευρώ, εφόσον όμως υπάρξουν και επιπλέον προσφορές, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και  τα 500 εκατ. ευρώ.

Στην αύξηση θα συμμετάσχουν εγχώριοι, ιδιώτες επενδυτές, όμως δεν αποκλείεται εισροή κεφαλαίων και από διεθνή funds τα οποία δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του Book Building. Εξάλλου, με βάση τους όρους της αύξησης, το κόστος ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, μετά το reverse split, το ίδιο με αυτό που ίσχυσε για τα funds τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Αυτό είναι –σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους- και το μεγάλο δέλεαρ για τους υποψήφιους επενδυτές. Ότι δηλαδή έχουν τους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυσαν για τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι και διαμόρφωσαν την τιμή της δημόσιας προσφοράς.

Εντούτοις, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η επιβολή των capital controls αλλά και η γενικευμένη απαξίωση της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς αποτελούν σοβαρό τροχοπέδη. Δεν αποκλείουν μάλιστα η «μερίδα του Λέοντος» των προσφορών να προέλθει από ξένους επενδυτές αλλά και από τον κόσμο της ναυτηλίας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει κεφάλαια χωρίς περιορισμούς στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την τιμή της μετοχής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πριν την άρση της διαπραγμάτευσης, αυτή ανερχόταν στα 0,081 ευρώ. Με δεδομένο ότι θα υπάρξει reverse split 15 προς 1, η νέα τιμή θα είναι 1,21 ευρώ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στην τιμή στο ταμπλώ και αυτή της δημόσιας πρότασης. Κενό που με τη σειρά του αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στο διάστημα από τις 3 Δεκεμβρίου –όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split- και της 14ης Δεκεμβρίου –όταν θα μπουν στο ταμπλώ οι μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση.

Όπως αναφέρουν χρηματιστηριακοί αναλυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή της μετοχής τείνει να προσεγγίσει αυτή της αύξησης, προσέγγιση που με τα υπάρχοντα δεδομένα θα μεταφραστεί σε υψηλές απώλειες.