Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 130 εκατ. ευρώ προχωρά η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα . Aπό αυτά, τα 100 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από έκδοση συνεταιριστικών μερίδων και 30 εκατ. με έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου. Όπως ανακοινώθηκε, η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως η συμμετοχή στην αύξηση με αγορά μερίδων, μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη, ή μη, με απόκτηση απεριορίστου αριθμού μερίδων στην προνομιακή τιμή των 13 ευρώ ανά μερίδα (λογιστική αξία της μερίδας 27,73 ευρώ, με στοιχεία 30/9/2015). 

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα θα εκδώσει σειρά ομολόγων συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ και ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ ανά ομόλογο με ετήσιο επιτόκιο 8%.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως η Παγκρήτια Τράπεζα ιδρύθηκε το 1993 και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, σε επίπεδο Ενεργητικού, δανείων, καταθέσεων και πλήθους συνεταίρων, ενώ διαθέτει ένα καλά θωρακισμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Αριθμεί δίκτυο 54 καταστημάτων πανελλαδικά. 

Συνεργάζεται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας, μια συνεργασία που προβλέπεται να συνεχιστεί και μελλοντικά.

Σύμφωνα με την ίδια πάντα ανακοίνωση για τα προσεχή χρόνια αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην αγορά της Κρήτης, θα έχει τη δυνατότητα της επιλεκτικής επέκτασής της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η συμμετοχή στην αύξηση μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:  

-σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας,
-μέσω εμβάσματος από άλλη Τράπεζα σε πίστωση του ενδιάμεσου Λογαριασμού  της Παγκρήτιας Τράπεζας, 
-ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.pancretabank.gr κατόπιν συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής και μεταφοράς του ποσού στον Ενδιάμεσο Λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας.