Το business plan της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σε αναλυτές δίνοντας έμφαση στις τιτλοποιήσεις που θα τρέξει από το 2021. Βασικός στόχος της τράπεζας είναι η εξοικονομήση 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της τράπεζας θα ακολουθήσει το νέο έτος ένα πιο επιθετικό πλάνο μείωσης των NPEs, τιτλοποίησης ενήμερων δανείων ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ, που αναμένονται στο α' και το δ΄ τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Το εκτιμώμενο όφελος για την Τράπεζα φτάνει περίπου τα 300 εκατ. ευρώ, και η τιτλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Παράλληλα, η εξοικονόμηση από τα Cocos θα φτάσει 300 εκατ. ευρώ.

Στο πλάνο της τράπεζας υπάρχει και η η πώληση εργασιών δικτύου POS που αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου 2021 και θα αποφέρει όφελος περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ από την  θα υπάρξει και αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών, 400 εκατ. ευρώ, με ανάθεση της διαχείρισής του σε τρίτο μέρος, με το όφελος να εκτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα στα δάνεια με αναστολή, το γ' τρίμηνο έφτασε τα 2,9 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 1,7 δισ. ευρώ δεν παρουσιάζουν καμία καθυστέρηση, τα 600 εκατ. ευρώ σημειώνουν καθυστέρηση στην πληρωμή και 600 εκατ. ευρώ ζήτησαν επέκταση.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου «οι νέες πρωτοβουλίες μας για το 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 2021 θα συνεισφέρουν περίπου €1δισ. επιπρόσθετων κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo.

Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους 1δισ. ευρώ θα διευκολύνουν επιπρόσθετη αποαναγνώριση 5 δισ. ευρώ ΜΕΑ περίπου, επιπλέον των 7δισ. ευρώ τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος "Ηρακλή" που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.