Την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της τιτλοποίησης Galaxy στον «Ηρακλή» ανακοίνωσε και επίσημα η Alpha Bank.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank επιταχύνει την υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy «Galaxy», η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του Στρατηγικού της Σχεδίου που ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2019.

Διαβάστε επίσης:

Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων, με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank υπέβαλε αίτηση υπαγωγής βάσει του ν.4649/2019 στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», για την ένταξη των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ και 5,7 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 3,04 δισ. ευρώ. Η αίτηση για το Galaxy IV θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.