Την αποχώρηση του Παναγιώτη - Πάρι Τριανταφυλλίδη από την θέση του υπεύθυνου για τη σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ανακοίνωσε η Alpha Αστικά Ακίνητα, η θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank, προς το Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, εφεξής, υπεύθυνος για τη σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ορίζεται το στέλεχος της κ. Ανδρέας Ζαπάντης.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία που είναι αναρτημένα στο ΓΕΜΗ o Παναγιώτης - Πάρις Τριανταφυλλίδης παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου της Akazoo Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ψηφιακών Εφαρμογών Ανώνυμος εταιρεία, στις 14/11/2019, δύο μήνες πριν αναλάβει οικονομικός διευθυντής στην Alpha Αστικά Ακίνητα.