Το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που αναζητούν ρευστότητα λόγω του κορονοϊού έχει συγκεντρώσει η Εθνική Τράπεζα, παρουσιάζοντάς τα σε έναν συνοπτικό και εξαιρετικά χρηστικό οδηγό.

Η παρουσίαση, που ήδη έχει αποσταλεί στους πελάτες της τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, κατηγοριοποιώντας τα ανάλογα με το ποιους αφορούν και πώς προσφέρονται.

Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση αφορά τρεις κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων. Η πρώτη περιλαμβάνει χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για πληττόμενες επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η δεύτερη χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και η τρίτη χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις.

Στην παρουσίαση του κάθε προϊόντος αναφέρονται οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται, το επιτόκιο, η διάρκεια καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του, ενώ υπάρχουν σύνδεσμοι για επιπλέον πληροφορίες.

Τέλος, η παρουσίαση ολοκληρώνεται με ένα χρηστικό «γλωσσάρι» το οποίο επεξηγεί τους όρους και τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από τους αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα προϊόντα.