Στα 1,34 δισ. ανέρχονται τα κεφάλαια που θα πρέπει να αντλήσει μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, μετά από συζητήσεις με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση, έχουν εγκριθεί δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων €602 εκατ. που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού).

«Με βάση την έγκριση αυτή, το ύψος των κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανέρχεται σε 1.340 εκατ.  ευρώ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.