Σε μείωση των επιτοκίων στα στεγαστικά, τα καταναλωτικά δάνεια και τις καταθέσεις προχωρά η Alpha Bank.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, την 2 Οκτωβρίου 2019, η Τράπεζα προέβη σε σημαντική μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων των νέων στεγαστικών δανείων κατά περίπου 40 μονάδες βάσης (0,40%) μεσοσταθμικά, εισάγοντας νέα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, με ιδιαίτερα βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης. 

Τα επιτόκια σε όλες τις νέες χορηγήσεις καταναλωτικών τοκοχρεωλυτικών δάνειων, από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, μειώνονται κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%).

Παράλληλα, τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών «Alpha Έξυπνη Αποταμίευση», «Alpha Ταμιευτήριο», «Alpha Ταμιευτήριο Plus», «Σειρά Alpha 1|2|3», «Alpha Μισθοδοσία», «Alpha Double» και «Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών» μειώνονται κατά δύο μονάδες βάσης (0,02%) μεσοσταθμικά.

Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και καταναλωτικών δανείων τίθενται σε ισχύ την 16 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση το νέο επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού «Alpha Έξυπνη Αποταμίευση», που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2020.