Με μία πώληση χαρτοφυλακίου και μία τιτλοποίηση θα πετύχει τον στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους η Alpha Bank.

Στην ενημέρωση των διεθνών αναλυτών σήμερα, Πέμπτη, σε συνέχεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank δήλωσε πεπεισμένος ότι ο στόχος που έχει υποβάλει η τράπεζα στον SSM θα επιτευχθεί. Εάν μάλιστα προωθηθούν λύσεις επίσπευσης, όπως το APS (σχέδιο ΤΧΣ) που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, η μείωση του επισφαλούς χαρτοφυλακίου θα είναι ακόμη ταχύτερη, ανέφερε.

  • Η πρώτη συναλλαγή, με την ονομασία «Neptune» αφορά εξασφαλισμένα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξασφαλίζονται από ακίνητα. Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σε όρους λογιστικής αξίας ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ και οι εξασφαλίσεις σε 1,1 δισ. ευρώ. Οι εξασφαλίσεις, συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν περισσότερες από 4.000 κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.
  • Η δεύτερη συναλλαγή αφορά τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Η αξία των ενεχύρων ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ, αποτελούμενα από 23.000 κατοικίες. 

Αυξάνονται οι προμήθειες

Ανοδική τάση καταγράφεται στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 16% σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όμως, η τράπεζα αναμένει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κυρίως χάρη στην αυξημένη χρήση των καρτών εν μέσω τουριστικής περιόδου, της αύξησης στις χορηγήσεις και στην άνοδο των προμηθειών από τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και τη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.