Δέκα «κόκκινα» χαρτοφυλάκια έχουν πωλήσει την τελευταία διετία οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ, σε μια τιτάνια προσπάθεια εξυγίανσης των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.

Οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) κατά 54 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2021, από 80 δισ. ευρώ περίπου είναι σήμερα. Από την εντατικοποίηση των προσπαθειών τους το 2017 έως σήμερα, το βάρος της μείωσης έχει πέσει στις μη οργανικές μεθόδους, δηλαδή στις διαγραφές και τις πωλήσεις. 
Ποια είναι τα 10 deals της διετίας:

1. «Elipse», Νοέμβριος 2017: Χαρτοφυλάκιο της Eurobank, μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων λιανικής (κάρτες, καταναλωτικά), με συνολική λογιστική αξία 1,5 δισ. ευρώ. Πωλήθηκε στην Intrum έναντι 45 εκατ. ευρώ.  Έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank, FPS.

2. «Venus», Μάρτιος 2018: Χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank, μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων λιανικής και μικρών επιχειρήσεων συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ. Πωλήθηκε στις B2 Holding και Waterfall Asset Management έναντι 50 δισ. ευρώ.

3. Amoeba, Μάιος 2018: Το πρώτο εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο που πωλείται στην ελληνική αγορά. Περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας 1,45 δισ. ευρώ και το αγόρασε η Bain από την Τράπεζα Πειραιώς έναντι 432 εκατ. ευρώ. Ανατέθηκε για διαχείριση στη Special Financial Solutions.

4. Earth, Ιούνιος 2018: Πώληση μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων λιανικής από την Εθνική Τράπεζα στις Carval-Intrum έναντι 100 εκατ. ευρώ. Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ. Ανατέθηκε για διαχείριση στην QQuant.

5. Arctos, Σεπτέμβριος 2018: Μη εξασφαλισμένο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 400 εκατ. ευρώ που πωλήθηκε έναντι 50 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στις APS, IFC, EBRD και Balbec Capital. Ανατέθηκε για διαχείριση στην APS.

6. Zenith, Οκτώβριος 2018: Πώληση μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων 1 δισ. ευρώ από τη Eurobank στην B2 Holding και τη Waterfall Asset Management. Το τίμημα ανήλθε σε 66 εκατ. ευρώ και την ανάθεση ανάλαβε η B2 Kapital.

7. Mercury, Νοέμβριος 2018: Ξενοδοχειακά δάνεια 1,2 δισ. ευρώ που πωλήθηκαν από την Alpha Bank στη Hoist έναντι 76 εκατ. ευρώ. Ανατέθηκαν για διαχείριση στη Cepal.

8. Jupiter, Νοέμβριος 2018: Εξασφαλισμένα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ τα οποία πωλήθηκαν από την Alpha Bank στην Apollo έναντι 300 εκατ. ευρώ. Ανατέθηκαν για διαχείριση στη Cepal.

9. Symbol, Μάιος 2019: Δάνεια ΜμΕ με εξασφαλίσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ τα οποία πωλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα στις Elliott-Centerbridge έναντι 480 εκατ. ευρώ.

10. Pillar, Μάιος 2019: Είναι η πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων που υλοποιείται στην Ελλάδα. Η Eurobank έκλεισε συμφωνία με την PIMCO για την πώληση του mezzanine note του χαρτοφυλακίου 2 δισ. ευρώ και για δεσμευτικές διαπραγματεύσεις για το Cairo και την FPS.

Σημειώνεται ότι το βάρος της επόμενης διετίας θα πέσει στις τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων απαιτήσεων, και δη στεγαστικών δανείων, με την Alpha Bank να ετοιμάζει ήδη την επόμενη, γνωστή ως project «Orion». Περιλαμβάνει κατοικίες αξίας από 35.000 έως 110.000 ευρώ, συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ, και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.