Υπερβολική ρύθμιση, υψηλό κόστος, γεωπολιτική αστάθεια και η είσοδος ανταγωνιστών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις στον κλάδο τραπεζών και κεφαλαιαγορών, επισημαίνει νέα έρευνα της  PwC.

Ο κόσμος χρειάζεται τραπεζικές υπηρεσίες αλλά όχι τράπεζες, όπως υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας Creating a platform for competitive regeneration που πραγματοποίησε η PwC σε 176 διευθύνοντες συμβούλους του κλάδου Τραπεζών & Κεφαλαιαγορών από 62 χώρες.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία μεταλλάσσει τις προσδοκίες των πελατών, μειώνει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και αυξάνει τον ανταγωνισμό μέσω των νέων εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) που εισέρχονται στον κλάδο.

Όλοι σχεδόν οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου Τ&Κ πιστεύουν ότι αυτή είναι η τάση που πιθανότατα θα μεταμορφώσει τις προσδοκίες των πελατών, των ρυθμιστικών αρχών και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Kevin Burrowes, επικεφαλής του κλάδου Τραπεζών & Κεφαλαιαγορών στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC, «η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα βοηθήσει τις τράπεζες να διαμορφώσουν μια πιο άμεση και στενή σχέση με τους πελάτες όμως θα οδηγήσει και σε ραγδαίες αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες».

Τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας, οι κακές επιχειρηματικές επιδόσεις, οι αυξημένοι κίνδυνοι, όπως αυτοί που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο, οι αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία έχουν ως αποτέλεσμα η πίεση που δέχονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι του τραπεζικού κλάδου να είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου Τ&Κ υποστηρίζουν ότι το υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο (87%), η γεωπολιτική αστάθεια (81%) και η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών (76%) επηρεάζουν σημαντικά τις εταιρείες τους. Ο συνδυασμός υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων, απαιτήσεων ρευστότητας και αυξημένου κόστους συμμόρφωσης αναγκάζει πολλές τράπεζες να εγκαταλείψουν δραστηριότητες που έως τώρα αποτελούσαν πυλώνες της κερδοφορίας τους.

Πάνω από το 66% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν πρωτοβουλίες που θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους στους επόμενους 12 μήνες. Η αναδιάρθρωση της αγοράς θα συνεχιστεί, με πάνω από το 10% των διευθύνοντων συμβούλων του κλάδου Τ&Κ να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να πουλήσουν το πλειοψηφικό πακέτο κάποιας δραστηριότητάς τους ή να βγουν από μια σημαντική αγορά στους επόμενους 12 μήνες.

Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου διευρύνεται για να προσαρμοστεί στις θεμελιώδεις αλλαγές που συμβαίνουν στις αγορές, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις συναλλαγές. Η ικανότητα πρόβλεψης του κινδύνου, η έγκαιρη διαχείρισή του και η γρήγορη προσαρμογή είναι οι παράγοντες που κάνουν τη διαφορά.

Παρ’ όλο που όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τις σημαντικές αυτές εξελίξεις και κάποιες τράπεζες έχουν ήδη αντιδράσει θετικά σε αυτές, άλλες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η έγκαιρη ανταπόκριση σε αυτές τις εξελίξεις πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα όλων των διευθύνοντων συμβούλων τραπεζών, επισημαίνει ο Burrowes.