Ένα προτεινόμενο πλαίσιο ρυθμίσεων για την επανεκκίνηση του τουρισμού κατάρτισαν κι έθεσαν υπόψη του Πρωθυπουργού, 13 πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κεντρική ιδέα των προτάσεων των φορέων είναι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα να βασιστεί στο  ρεαλισμό και την αξιοπιστία.

Σε αυτό οι 13 τουριστικοί φορείς τονίζουν αφενός την άμεση ανάγκη για υιοθέτηση εθνικών υγειονομικών πρωτοκόλλων αλλά και την επιδότηση της εργασίας και την ελάφρυνση της φορολογίας με στόχο την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλλά και των των θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα οι 13 φορείς επισημαίνουν ότι θα πρέπει να οριστούν «εντός του Μαΐου για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα, πάντα εντός των υγειονομικών δεσμεύσεων και να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα του τομέα του κλάδου. «Ήδη έχουμε ενημερώσει τους συνεργάτες σας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ, ότι έως τις 11.05.20 θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο να επεξεργαστείτε με τους συμβούλους σας, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εξίσου απαραίτητο σύμφωνα με τους φορείς του κλάδου κρίνεται και η δημιουργία ενός προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης ώστε να μοιράζεται το κόστος εργασίας μεταξύ επιχείρησης, κράτους και εργαζόμενου, με τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις αντοχές, ανάγκες και δυνατότητες των μερών. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει επέκταση των προγραμμάτων ανεργίας για όσους δεν βρουν δουλειά με δεδομένο το περιορισμένο  άνοιγμα του κλάδου.

Όσον αφορά θέματα ανταγωνιστικότητας, οι φορείς αναφέρουν ότι θα πρέπει να γίνει μείωση του ΦΠΑ από 01.06.20 και για όσο χρόνο χρειαστεί να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος: της διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, της υπηρεσίας του τουριστικού πακέτου στο 13%, των εγχώριων μεταφορών στο 13% καιτου θαλάσσιου τουρισμού στο 13%. Μάλιστα οι φορείς διευκρινίζουν ότι στην εστίαση η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να γίνει οριζόντια στα είδη π.χ.και στα αναψυκτικά, που αποτελούν ένα προϊόν «λαϊκής» κατανάλωσης, ώστε σταδιακά να αποκατασταθούν οι ισορροπίες στην επιτόπια αγορά και οι προκύπτουσες απώλειες και να τονωθεί, όσο γίνεται περισσότερο, η καταναλωτική ζήτηση και στο τουριστικό πάκέτο.

Τέλος, ο τουριστικός κλάδος αναφέρει ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το 2020.