Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2020 έως τις 10 Ιουλίου 2020, οι δικαιούχοι - επιχειρηματίες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΡΓΑΝΗ, για να πληρωθούν για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή:

  • τα στοιχεία της επιχείρησης,
  • τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN),
  • τα στοιχεία των εργαζομένων τους,
  • το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτή την αίτηση: 

 

Δώρο Πάσχα