Το 93% της έκτασης των 490 στρεμμάτων που έχει χωροθετηθεί το έργο της NCH Capital στην Κασσιόπη της Κέρκυρας παραμένει χώρος πρασίνου και μόλις το 7% δομείται, δηλαδή μόλις 35 στρέμματα. Αυτό διευκρινίζουν πηγές της εταιρείας σχολιάζοντας τις προσφυγές που ετοιμάζονται να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιβαλλοντικοί σύλλογοι για το έργο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμη πως οι συντελεστές δόμησης και η πολεοδόμηση του έργου έχουν καθορισθεί με την Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου με την ονομασία «Κασσιόπη Κέρκυρας» (ΕΣΧΑΔΑ), το έτος 2013 καθώς, επίσης και την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης, το έτος 2016 και υπογραμμίζουν πως «τα αρχιτεκτονικά σχέδια, μέγεθος ξενοδοχείου, κατοικιών κλπ παραμένουν αναλλοίωτα από την εκπόνηση τους».

«Η βασική φιλοσοφία του έργου βασίζεται στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, τα κτίσματα που περιλαμβάνονται στο έργο θα ενσωματώνονται και θα αναδεικνύουν τον περιβάλλοντα χώρο», αναφέρουν οι κύκλοι της εταιρείας υπενθυμίζοντας ότι με την έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης, το έτος 2015, έχουν καθοριστεί οι πλέον αυστηροί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου του έργου και θα είναι αυτοεξυπηρετούμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  προβλέπεται: η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, σύγχρονου σταθμού αφαλάτωσης για την υδροδότηση του έργου (υδροδότηση από την θάλασσα) και  την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα,  σύστημα δασοπροστασίας (πυρασφάλεια), ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων  με διαλογή στην πηγή κλπ.

Επιπρόσθετα των αυστηρών όρων που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική μελέτη το έργο θα έχει πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης από κορυφαίο διεθνή οργανισμό σε θέματα ενέργειας. Το δασικό μέρος του οικοπέδου μένει ανέπαφο και προστατεύεται για πρώτη φορά αποτελεσματικά. Τα υφιστάμενα μονοπάτια, εντός του οικοπέδου βελτιώνονται και ως προς την προσβασιμότητα τους και παραμένουν ελεύθερα για το κοινό. Όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι επιστρέφονται στο Δήμο Β. Κέρκυρας με ευθύνη συντήρησης του επενδυτή.

Πληθώρα προσφυγών

Κατά την διαδικασία της αδειοδότησης του έργου έχουν υποβληθεί στο σύνολο 10 προσφυγές, οι 7 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες έχουν απορριφθεί.

Εκκρεμεί μια απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με μια αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης 12.560,51 τ.μ., εντός του ακινήτου, ως μη δασική (η υπόθεση δικάστηκε και αναμένεται η απόφαση). Επίσης, εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση σε  τακτική αγωγή που υπέβαλε ο Δήμος Κέρκυρας ο οποίος ζητάει να αναγνωρισθεί ως νομέας και κάτοχος τριών μονοπατιών που περνούν μέσα από το οικόπεδο. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν απορριφθεί με τις αρ. 625/2017 και 803/2017 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας αντίστοιχες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Κέρκυρας, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που επικαλείται στην τακτική αγωγή που εκκρεμεί.

Για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου εκκρεμεί η έγκριση της υψομετρικής μελέτης των κοινόχρηστων δρόμων στην πολεοδομούμενη ζώνη, για την οποία έχει κατατεθεί αίτημα από τις 16-09-2019 στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.  Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας),  όπως ισχύει σήμερα, η μέγιστη προθεσμία απάντησης στο αίτημα έγκρισης της υψομετρικής μελέτης είναι οι 60 ημέρες.

Η προσφυγή στη Κομισιόν

Οι περιβαλλοντικοί Σύλλογοι της Κέρκυρας, «ΕΡΗΜΙΤΗ ΠΛΟΥΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν με το δικηγόρο των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων κ. Πέτρο Μηλιαράκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει απόφαση που θα αφορά ανάκληση και ακύρωση:

1) του από 12-11-2013 Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με τίτλο «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου με την ονομασία “Κασσιόπη Κέρκυρας” στην Περιοχή Ερημίτης της Κασσιόπης Κέρκυρας» (ΦΕΚ 406/ΑΑΠ/15.11.2013) και

2) της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016/22-04-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού “Κασσιόπη Κέρκυρας” χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής» (ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/22.4.2016).