Την απόκτηση δύο ακινήτων εξαιρετικής προβολής και προσβασιμότητας στο κέντρο της Γλυφάδας, επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Αγγέλου Μεταξά, ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ κατόπιν της από 09.05.2019 ειδικής αδείας που έλαβε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των δύο ακινήτων ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η εταιρεία απέκτησε εμπορικό κατάστημα επιφάνειας 550 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο χώρο με πατάρι και είναι πλήρως μισθωμένο. Το τίμημα απόκτησης ανήλθε σε 5,630 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία απέκτησε εμπορικό κατάστημα επιφάνειας 207 τ.μ. το οποίο αποτελείται από κατάστημα υπογείου και ισογείου. Το κατάστημα είναι μισθωμένο και το τίμημα απόκτησης ανήλθε σε 1,905 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των δύο ακινήτων χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Τάσος Καζίνος, δήλωσε σχετικά «Σήμερα ολοκληρώσαμε μια επένδυση συνολικού τιμήματος 7,5 εκατ. ευρώ με την απόκτηση δυο εμπορικών ακινήτων, στο εμπορικότερο σημείο της Γλυφάδας. Με καθαρό όραμα και μεθοδικότητα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση της Trastor και να δημιουργούμε υπεραξία για τους μετόχους μας».