Άνοδο για άλλο ένα τρίμηνο κατέγραψε η λειτουργική κερδοφορία της Lamda Development. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το α΄ τρίμηνο 2019 κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν σε 14,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2018.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατά το α΄ τετράμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο  του 2018, λαμβάνοντας υπόψη και τις εορτές του Πάσχα τον περασμένο Απρίλιο για λόγους συγκρισιμότητας. Η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατέγραψε μικρή μείωση, της τάξεως του 1,8%, που οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν στη Βόρεια Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, αλλά ήδη διαφαίνεται τάση ανόδου αυτής. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις. 

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήλθε στα €7,5 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 1,4%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 0,6%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 2% (σημειώνουμε ότι η περίοδος αναφοράς τόσο για τον τζίρο όσο και για την επισκεψιμότητα περιλαμβάνουν και την εορταστική περίοδο του Πάσχα, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με την αντίστοιχη περίοδο του 2018). Η λειτουργική κερδοφορία του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 12,2% (κυρίως λόγω της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 16 «Μισθώσεις»). Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση 0,5%, όπως και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε πτώση 5,9%, κυρίως λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή. Αναφορικά με το Golden Hall, η λειτουργική του κερδοφορία το α΄ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ, χωρίς μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,5%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε μείωση 4,9%.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα 14,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2018.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε 441,8 εκατ. ευρώ (5,68 ευρώ ανά μετοχή). 

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 30% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής €7,40 στις 28/05/2019.  

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 41,9%, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει  στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Η επέκταση του Golden Hall και το Ελληνικό 

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι «οι εργασίες για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, εντός του οποίου λειτουργεί το Golden Hall, συνεχίζουν αδιάλειπτα με στόχο την ολοκλήρωση της επένδυσης συνολικού ύψους 25 εκατ.  ευρώ στα τέλη του 2019. H επένδυση αυτή προβλέπεται να ενισχύσει ιδιαίτερα τον τομέα της ψυχαγωγίας για την οικογένεια στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας».

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, η εταιρεία σημειώνει ότι όπως έχει ήδη αναφέρει σε προηγούμενες ανακοινώσεις, οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις  για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.» και την έναρξη των εργασιών, παραμένουν στην ευθύνη και στην ευχέρεια των αρμόδιων υπουργείων και θεσμών.  Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι, στο πλαίσιο του εφικτού, η ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν.