Τη δυνατότητα να πληρώσουν εντόκως σε έξι μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο έδωσε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και στην Fraport Greece ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με διάταξη που συγκαταλέγεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με τον τρόπο αυτό τα συναρμόδια υπουργεία ανταποκρίθηκαν σε σχετικά αιτήματα που είχαν απευθύνει ήδη από τα μέσα Απριλίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η Fraport Greece.

Η Διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είχε στείλει επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Κώστα Καραμανλή με την οποία γνωστοποιούσε ότι επιφυλάσσεται για την εκπλήρωση των προσεχών υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο, όπως η πληρωμή αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων. Η εταιρεία μάλιστα είχε επικαλεστεί στη σχετική επιστολή και συγκεκριμένα άρθρα της σύμβασης παραχώρησης, μεταξύ των οποίων το άρθρο 31 περί ανωτέρας βίας που συνδέεται με αιτίες όπως η επιδημία.

Και η Fraport Greece είχε ζητήσει με επιστολή της από τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) να ανασταλεί η καταβολή της εισφοράς και της αμοιβής παραχώρησης για το 2019, με το σχετικό ποσό να διαμορφώνεται σε περίπου 44 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε επικαλεσθεί σχετικά όσα προβλέπονται  στην σύμβαση παραχώρησης που έχει συνομολογήσει με το ΤΑΙΠΕΔ περί δυσμενών συμβάντων. 

Μερική ικανοποίηση των αιτημάτων

Στην ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε το Σάββατο η κυβέρνηση ικανοποίησε μερικώς τα εν λόγω αιτήματα, καθώς σε ειδική διάταξη προέβλεψε πως οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων, προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, θα μπορούν να εξοφληθούν έως και έξι μήνες μετά την επέλευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού.

Ωστόσο, με την ίδια διάταξη ξεκαθαρίσθηκε πως η επιμήκυνση των οφειλών θα επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξημένο κατά 0,50%, χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω οφειλής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τα σημερινά δεδομένα αυτό το επιτόκιο θα διαμορφωνόταν στο 0,86%. Δηλαδή εφόσον η Fraport Greece έκανε σήμερα χρήση της σχετικής ρύθμισης θα πλήρωνε πρόσθετα για το επιτόκιο υπερημερίας 378.400 ευρώ (44 εκατ. ευρώ x 0,86%)!