Ακολουθώντας ένα σταθερό πρόγραμμα εταιρεικής κοινωνικής ευθύνης, η ΔΕΠΑ συμπαραστέκεται ενεργά στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας προχωρώντας στη διανομή πακέτων άμεσης ανακούφισης με είδη πρώτης ανάγκης.  Επιπλέον θα υπάρξει ενεργή υποστήριξη κατοίκων της περιοχής σε μακροχρόνια βάση με αγορά επίπλων, ρουχισμού και θερμαντικών σωμάτων για λογαριασμό τους. Στο ίδιο πλαίσιο προγραμματίζεται η υποστήριξη οικογενειών σε μακροχρόνια βάση μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Μάνδρας για χρονική περίοδο ενός έτους.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα.   Δημιουργώντας  νέες ενεργειακές υποδομές , η ΔΕΠΑ συνδέει την Ελλάδα με πιο φθηνή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και σίγουρα πιο φιλική στο περιβάλλον ενέργεια.  Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και, επακόλουθα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την απασχόληση.   Επιπλέον, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως και  προφανή οφέλη για εκατομμύρια νοικοκυριά και καταναλωτές.