Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα εισαγάγει νέους στόχους μείωσης των αποβλήτων και νόμους βιωσιμότητας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ανακυκλώσιμα και σχεδιασμένα να διαρκούν περισσότερο.

«Απώτερος στόχος είναι η αποσύνδεση της εξόρυξης πόρων από την οικονομική μας ανάπτυξη», δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Virginijus Sinkevicius στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Βάσει του νέου σχεδίου, η Επιτροπή θα υποβάλει νέα νομοθεσία για την απαγόρευση της καταστροφής των απούλητων αγαθών και θα περιορίσει την απλή χρήση και την πρόωρη «αχρησία» των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιπλέον, η νέα στρατηγική θα στοχεύσει στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καθώς μόνο το 1% των παγκόσμιων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ανακυκλώνεται επί του παρόντος. «Το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν είναι το νέο πλαστικό», δήλωσε ο Sinkevicius.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευασίες,τη σταδιακή κατάργηση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών και τον περιορισμό των απορριμμάτων συσκευασίας.

Το σχέδιο θα χρειαστεί να λάβει έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: Reuters