«Παντελώς ανακριβείς» χαρακτηρίζει η ΔΕΗ τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει λάβει δάνεια στα οποία προσκομίστηκαν ως εξασφαλίσεις πάγια περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

«Καμία δανειακή σύμβαση της ΔΕΗ δεν έχει ως εξασφάλιση υποθήκη παγίων περιουσιακών στοιχείων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους για τον ΑΔΜΗΕ την Πέμπτη.

Επιπλέον, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναφορά σε «όρο δανειακής σύμβασης της ΕΤΕπ, που προβλέπει επιστροφή σε ρευστό ή σε μετοχές που μπορούν να εξαγοραστούν σε διάστημα έξι μηνών σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το αντίστοιχο ποσό» είναι επίσης ανακριβής.


Το απόγευμα της Πέμπτης οι εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέληξαν σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των Θεσμών σχετικά με το μέλλον του ΑΔΜΗΕ, αποφασίζοντας τη διατήρηση του ελέγχου της πλειοψηφίας των μετόχων του Διαχειριστή από το Δημόσιο και διάθεση ποσοστού έως 49% σε στρατηγικό επενδυτή που θα είναι ευρωπαϊκή αντίστοιχη εταιρεία και στο Χρηματιστήριο.