Τα γεωργικά υπολείμματα και απόβλητα είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτό που δεν είναι ωστόσο γνωστό είναι ότι και η κτηνοτροφία επιστρατεύεται πλέον στη «μάχη» υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη εμπειρία καινοτόμων επιχειρήσεων, τα υπολείμματα (γεωργικά και ζωικά) δεν συμβάλουν μόνο στην κυκλική οικονομία αλλά συντελούν και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών. 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η Ουγκάντα, η οποία καλλιεργεί προϊόντα όπως μπανάνες, καφέ και τσάι. Μια εταιρεία εκεί θέλει να χρησιμοποιήσει τα απόβλητα που παράγονται από τη γεωργία για την παραγωγή λιπασμάτων και βιοκαυσίμων. Και αυτό είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι η γη της παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία της: σχετική έρευνα στη χώρα για το 2016-17 διαπίστωσε ότι το 65% του ενεργού πληθυσμού της ασχολήθηκε με τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Και ενώ αυτοί οι τομείς της οικονομίας απασχολούν άτομα, τα υποπροϊόντα και οι ροές απορριμμάτων τους θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Vianney Tumwesige είναι διευθύνων σύμβουλος της Green Heat International, μια εταιρεία που θέλει να πάρει τα απόβλητα που παράγονται από τομείς όπως η γεωργία και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή προϊόντων όπως λιπάσματα και βιοκαύσιμα.

Μιλώντας στο CNBC εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα εργάζονταν ως αγρότες καλλιεργώντας καλλιέργειες. «Οι καλλιέργειες χρησιμοποιούνται για τρόφιμα και τα απόβλητα που παράγουν οι αγρότες, τα χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ενέργειας», είπε.

Η Green Heat εκμεταλλεύεται αυτά τα απόβλητα με διάφορους τρόπους. Τα στερεά απόβλητα, όπως η σκόνη ξυλάνθρακα και φλούδες μπανάνας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπρικετών, ενώ η χρήση τεχνολογίας με βιοαέριο επιτρέπει στους ανθρώπους να μετατρέψουν τα απόβλητα σε προϊόντα όπως το βιοκαύσιμο και το λίπασμα.

Με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πληθυσμό στην Ουγκάντα, ο Tumwesige είπε ότι υπάρχει «περισσότερη ζήτηση για ενέργεια, για μαγείρεμα, μεταφορές, για τη λειτουργία των βιομηχανιών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικά καύσιμα για να υποστηρίξουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό».

Σε μια κοινότητα οι κάτοικοι χρησιμοποιούν ένα κιτ που παρέχεται από την εταιρεία του Tumwesige για την παραγωγή καυσίμων από ζωικά απόβλητα. Όπως αναφέρει η Maria Nantege, από το Κέντρο Grail, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Καμπάλα, δύο αγελάδες και δύο μοσχάρια εκεί χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου.