Σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα  και αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας –πέραν από τα προφανή περιβαλλοντολογικά οφέλη- έχουν οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Και αυτό γιατί για κάθε ευρώ που επενδύουμε σε ΑΠΕ, επιστρέφονται στην οικονομία μας από τρία έως οκτώ  ευρώ, ανάλογα με την τεχνολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά και τις τοπικές συνθήκες.

Αυτό τόνισε ο  Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής, Βασίλης Καραμούζης, στα πλαίσια ομιλίας του σε ενεργειακή ημερίδα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις νέες επενδύσεις, σε πείσμα του κορονοϊού, καθώς ανέφερε ότι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ που είτε ξεκίνησαν είτε θα ξεκινήσουν στο κοντινό μέλλον. Από αυτά, τα 5 δισ. αφορούν ΑΠΕ, το 1,5 δισ. διασυνδέσεις, το 1,5 δισ. CCGT και τα 700 εκατ. ευρώ δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Μάλιστα, τόνισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι επενδύσεις είτε έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση είτε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την εξασφαλίσουν.

Ειδικά για τις Ανανεώσιμες, ανέφερε πως από 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις το 2006 το αντίστοιχο νούμερο εκτινάχθηκε στα 11 δισ. ευρώ  στο τέλος του 2019 και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα μπορούσαν να εκτελεστούν επιπλέον επενδύσεις περίπου 9 δισ. ευρώ.

Ο ρόλος των τραπεζών

Προκειμένου όμως να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πέρα από τα ίδια κεφάλαια απαιτείται μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα αλλά και από τις αγορές κεφαλαίου. Και όπως ανέφερε ο κ. Καραμούζης, η Εθνική Τράπεζα, ως «Τράπεζα της Ενέργειας» είναι έτοιμη να δώσει ρευστότητα, ιδέες και λύσεις.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόνισε πως αυτά ποικίλουν ανάλογα με τη στρατηγική του επενδυτή αλλά και τους ανάγκες του έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο παραδοσιακός εταιρικός δανεισμός, καθώς και προϊόντα όπως το trade finance και το leasing.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Καραμούζης στο Project Finance, το οποίο έχει φτάσει στο 52% του συνολικού δανεισμού προς ΑΠΕ, έναντι μόλις 16% το 2004 ενώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το Acquisition Finance, ειδικά σε μια εποχή που θέλουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις.

Χρήσιμο εργαλείο μπορούν να είναι και οι αγορές κεφαλαίου, μεταξύ των οποίων το Eurobond Marker αλλά και το Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε αυτό αφορά την έκδοση ομολόγων είτε το κομμάτι των μετοχών.  Τέλος, ειδική αναφορά έκανε στις υπηρεσίες investment banking και γενικού εκκαθαριστικού μέλος για συναλλαγές ενέργειας τονίζοντας πως η Εθνική είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που στηρίζει τόσο ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής της.