Μείωση παρουσίασαν οι τιμές  ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα νοικοκυριά της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το δεύτερο εξάμηνο του 2019 για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν σε 21,6 ευρώ ανά 100 kWh (αύξηση 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ωστόσο, ειδικά για την Ελλάδα, οι τιμές ρεύματος ανέρχονται στα 15,5 ευρώ ανά 100 kWh  μειωμένες κατά 5,8% για την ίδια περίοδο. Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στη μέση τιμή είναι 23%.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 κυμαίνονταν από 10 ευρώ ανά 100 kWh στη Βουλγαρία έως περίπου 30 ευρώ ανά 100 kWh σε Δανία,  Βέλγιο και Γερμανία. Η υψηλότερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκε στην Ολλανδία, στη Λιθουανία, την Τσεχία και τη Ρουμανία.  Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε Δανία (6,3%), Ελλάδα (5,8%), Πορτογαλία (4,9%) και Βουλγαρία (4,7%).

Ωστόσο, οι υπολογισμοί των τιμών από τη Eurostat , με βάση την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα, δείχνουν ότι τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών έχουν οι εξής χώρες: Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Γαλλία, Σουηδία, Εσθονία, Ουγγαρία και Ολλανδία. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσώπευαν το 41% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Οι αντίστοιχες τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν κατά 1,7%, κατά μέσο όρο στην ΕΕ,  μεταξύ δεύτερου εξαμήνου του 2018 και του 2019. Ειδικότερα, μεταξύ των κρατών μελών, οι τιμές κυμαίνονταν κάτω από 4 ευρώ ανά 100 kWh σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Λετονία αλλά έφταναν τα 9 με 10 ευρώ ανά 100 kWh σε Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία και σχεδόν 12 ευρώ ανά 100 kWh στη Σουηδία.

Όσο για τις τιμές φυσικού αερίου στη χώρα μας ανήλθαν στα 5,9 ευρώ ανά 100 kWh το ίδιο διάστημα, δηλαδή παρατηρείται μείωση 10,2% (μερίδιο φόρων και εισφορών 8%).

Προσαρμοσμένες οι τιμές στην αγοραστική δύναμη κάθε χώρας (PPS) η χαμηλότερη τιμή φυσικού αερίου νοικοκυριού καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (3,4 PPS ανά 100 kWh), και ακολουθούν η Λετονία (5), το Βέλγιο (5,2), η Γερμανία (5,5), η Ουγγαρία (5,6), η Εσθονία (5,8) και η Δανία (5,9).

Μειωμένες οι εισαγωγές ενέργειας, αυξημένες οι εξαγωγές

Όσον αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, η κρίση του κορονοϊού επηρέασε και τις εισαγωγές ενέργειας. Όσον αφορά στην  ηλεκτρική ενέργεια τον Απρίλιο οι εισαγωγές ήταν 10% χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες του Μαρτίου. Αιτία η χαμηλή ζήτηση εξαιτίας του lockdown, αλλά και του περιορισμού των μετακινήσεων, καθώς και οι φθηνές τιμές στην χονδρεμπορική του ρεύματος.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο, η ηλεκτρική ενέργεια των εισαγωγών έφτασε τις 765,078 MWh (μεγαβατώρες). Το μεγαλύτερο ποσοστό εισήχθη από την Ιταλία (32%), από τη Βόρεια Μακεδονία (26%), τη Βουλγαρία (23%) και μικρότερο ποσοστό από την Αλβανία και την Τουρκία.  

Περιορισμός κατά 18% των εισαγωγών παρατηρήθηκε τον Απρίλιο (σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα) και στο φυσικό αέριο. Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της χώρας μας  έφτασαν τις 4.1 TWh (τεραβατώρες). Από αυτές οι  2.6 TWh εισήχθησαν από την Ρεβυθούσα, 1.4 TWh μέσω του σημείου εισόδου στο Σιδηρόκαστρο, και περί τις 0.1 TWh από τους Κήπους του Έβρου.

Αντιθέτως, αυξημένες ήταν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο ποσοστό (50%) να κατευθύνεται τον Απρίλιο προς την Ιταλία. Οι αυξημένες εξαγωγές αιτιολογούνται, δεδομένης και της χαμηλής τιμής της χονδρεμπορικής ρεύματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η τιμή Οριακής Τιμής Συστήματος, η περιβόητη ΟΤΣ, έπεσε στα 28,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Απρίλιο έναντι 66,4 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος το 2019 και 49,9 ευρώ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018.