Την Παρασκευή 03.04.2020 θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης το Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με στοιχεία εκκαθάρισης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ.

Επισημαίνεται πως θα περιέχει ανανεωμένες προβλέψεις όσον αφορά την εκτίμηση μεγεθών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ρύπων.