Οι αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, της Οριακής Τιμής Συστήματος (χονδρεμπορική ρεύματος) και των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),  αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή από φυσικό αέριο στο γ΄ τρίμηνο του 2019 (εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής) επιβάρυναν αρνητικά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 της ΔΕΗ, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Γιώργου Στάσση, «συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα».

Η εικόνα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΕΗ, αναμένεται να αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα διότι «θα αρχίσει να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας από τα μέτρα που αποφασίσαμε την 1.9.2019, ενώ ήδη νομοθετήθηκε η απόδοση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα της Εταιρείας».

Στα 96,9 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα EBITDA

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), προσαρμοσμένα για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού καθώς και την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ (της χρέωσης υπέρ ΑΠΕ που καταβάλλουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος) παρελθόντων ετών, συρρικνώθηκαν κατά 73%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν στα 96,9 εκατ. ευρώ από 359,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Όσο για τις ζημίες (μετά φόρων) διαμορφώθηκαν στα 353,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. 

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν 3,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 214,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η ΔΕΗ εξετάζει και πάλι τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 508,8 εκατ. ευρώ έναντι 528,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.

Φρέναραν οι εξαγωγές ρεύματος των ιδιωτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το εννεάμηνο του 2019, αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών τρίτων από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και μετά.

Η συγκεκριμένη μείωση προέκυψε σε συνέχεια απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία είχε θέσει περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, δηλαδή της ενέργειας που εξαναγκαζόταν η ΔΕΗ να πουλήσει στους ιδιώτες προμηθευτές κάτω του κόστους στις δημοπρασίες ενέργειας. Έτσι, οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν περιορίστηκαν από το β’ τρίμηνο κι έπειτα, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας χρησιμοποιούνταν για εξαγωγές αντί να αξιοποιηθούν από τους ανεξάρτητους παρόχους για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας .

Έπεσαν τα μερίδια της ΔΕΗ αλλά αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ (σε GWh) μειώθηκαν κατά 5,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018 αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά  119,3 εκατ. ευρώ (3,4%) κυρίως λόγω:

- αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,

- αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές

- μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης, - μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 GWh έναντι 23.482 GWh πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατά 27,9% ή 3.081 GWh και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1% ή 1.585 GWh. Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.

Αισιόδοξος ο Στάσσης

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Στάσσης εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι η ΔΕΗ μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της ενέργειας και αν είναι ξανά υγιής.  «Στο νέο Business Plan, το οποίο καταρτίζεται και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες, η ΔΕΗ θα παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία», σημείωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και η προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, μια νέα εκσυγχρονισμένη εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου στην παραγωγή και τα δίκτυα. «Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μία μοντέρνα, ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία, που θα λειτουργεί προς όφελος τόσο των μετόχων, όσο και των καταναλωτών», ανέφερε ο κ. Στάσσης, επισημαίνοντας ότι με τον νέο νόμο για τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, ο οποίος ψηφίστηκε προχθές από την Ολομέλεια της Βολής, θα απελευθερώσει τη ΔΕΗ ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.