Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής κατατέθηκε το ενεργειακό νομοσχέδιο αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτές αφορούν στον τρόπο προσλήψεων στη ΔΕΗ αλλά και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στις ρυθμίσεις για την αγορά των ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις για τη ΔΕΗ για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου προστίθεται έλεγχος της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός 10 εργασίμων ημερών ενώ για τους «νέους» δεν εφαρμόζεται σε αυτούς το προσοντολόγιο του Δημοσίου ή άλλες διατάξεις που θα περιόριζαν την ευχέρεια κατά την προκήρυξη θέσεων. Στη μεταφορά των εργαζομένων προς το Δημόσιο προστίθεται στάδιο εκτίμησης των αναγκών του Δημοσίου από το υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού (εθελούσιες, μετακίνηση εντός ομίλου, μεταφορά στο Δημόσιο, αρ. 6, 7, 8) καταλαμβάνουν ρητά και τις «Λιγνιτική Μελίτης» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης».

Όσον αφορά στις υπόλοιπες διατάξεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μία αλλαγή είναι το ότι στην Καθολική Υπηρεσία αλλάζει ο τρόπος επιμερισμού μετά τη διαβούλευση και επιλέγεται το μοντέλο της κατανομής μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών κατά μερίδιο αγοράς. Ο δε επιμερισμός μεταξύ τους θα γίνεται με τρόπο που θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση, αλλά θα βασίζεται στην αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί ο καθένας.

Στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, και συγκεκριμένα όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, η βασική αλλαγή είναι ότι η μελλοντική συμμετοχή (σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας) στο έργο της πλωτής δεξαμένης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU) περνάει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (προς ιδιωτικοποίησης) από τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (δημόσια).

Aκόμη, στις ρυθμίσεις για τη στήριξη της αγοράς ΑΠΕ έχουν γίνει οι εξής τροποιποίησεις:

α) Στη ρύθμιση για την εγκατάσταση φ/β σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας έως ποσοστού 1%, προστέθηκε παράγραφος που δίνει τη δυνατότητα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων όπου μπορούν να εγκατασταθούν φ/β (δηλαδή να μην οδηγηθούμε να ξεριζώνονται κερασιές, ροδακινιές κ.α. για να μπουν φ/

β), ενώ μπορεί να περιορίζεται ακόμα περισσότερο το ποσοστό του 1% σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες.

γ) προστέθηκε άνω όριο επιβάρυνσης από την αγορά εξισορρόπησης, ώστε οι παραγωγοί να προστατευθούν από υπερβολικές χρεώσεις. Επιπλέον, προβλέφθηκε ότι εάν οι σταθμοί αυτοί επιλέξουν να λύσουν τη Σύμβαση ΣΕΣΤ (σταθερή τιμή δηλαδή και μη υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά) που έχουν και υπογράψουν ΣΕΔΠ (συμμετοχή δηλαδή στην αγορά) θα έχουν ως έξτρα όφελος την Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά του ν. 4414/2016 (είναι ίση με 1 €/MWh).

Τέλος, προστέθηκαν νέες ρυθμίσεις (στο Κεφάλαιο ΣΤ΄), με τις οποίες αντιμετωπίζονται επείγοντα ζητήματα του Τομέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, όπως:
- η κατά παρέκκλιση δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων στην Κρήτη μέχρι την ολοκλήρωση της Διασύνδεσης του δικτύου της με την Πελοπόννησο
- η επίλυση πολεοδομικών ζητημάτων και ζητημάτων απαλλοτρίωσης που σχετίζονται με μονάδες της ΔΕΗ (ΑΠ Μονής Τοπλού, οδικά έργα Αμμοχωρίου Φλώρινας)
- η παράταση προθεσμιών για την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών για εκμεταλλευτές λατομείων βάσει του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου