Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, με το «βλέμμα» στην πώληση του 51%.

Μη εκτελεστικός πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Ιωάννης Παπαθανασίου, ενώ ο Ανδρέας Σιάμισιης, έως σήμερα αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Ελληνικό  Δημόσιο με την από 1η Αυγούστου 2019 επιστολή των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον  διορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1.     Ιωάννη Παπαθανασίου

2.     Γεώργιου Αλεξόπουλου

3.     Μιχαήλ Κεφαλογιάννη

4.     Αλέξανδρου Μεταξά

5.     Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου

6.     Λουκά Παπάζογλου

7.     Αλκιβιάδη Ψάρρα

με την επιθυμία ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου να εκλεγεί ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη αντικαθιστούν τους  συμβούλους που είχαν διορισθεί  από  το  Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει  των με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/20781/3201/11.4.2018 και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82501/11884/19.11. 2018 επιστολών του.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019.