Σε συμφωνία δείχνουν να κατέληξαν η Γαλλία και η Γερμανία όσον αφορά στην κατασκευή του αγωγού Nord stream 2 o οποίος θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία υποθαλάσσια. Η συμφωνία αυτή, δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις  με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας για το αέριο. Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν σκοπό την εφαρμογή των κανόνων της κοινής αγοράς ενέργειας σε αγωγούς αερίου που έχουν προέλευση τρίτες χώρες.

Η Γαλλία είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην κατασκευή του αγωγού ενώ οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από την ΕΕ την απόρριψη του αγωγού σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από την Ρωσία και ότι θα αυξηθεί η πίεση που ασκεί η δεύτερη σε διπλωματικό επίπεδο έχοντας ως «άσσο» στο μανίκι της την παροχή ενέργειας. 

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει τις επιφυλάξεις τους καθώς θεωρούν ότι ζημιώνονται τα συμφέροντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβακία ενώ η Ουκρανία περιέρχεται σε δυσχερή θέση καθώς θα απολέσει το ρόλο της ως διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας προς την ΕΕ. 

Ο Nord Stream 2 συμπληρώνει τον Nord Stream 1, τον οποίο επίσης διαχειρίζεται η Gazprom. Θα συνδέσει τη Ρωσία με τη Γερμανία υποθαλάσσια περνώντας μέσα από τα χωρικά ύδατα πέντε χωρών - της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας - και θα επιτρέψει τον διπλασιασμό της ποσότητας αερίου που διοχετεύεται στη Γερμανία μέσω αυτού του δικτύου.