Ένας από τους μεγάλους χαμένους από την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση της Folli Follie είναι η κινεζική Fosun, η οποία διαθέτει το 16,37% των μετοχών της εταιρείας μετά και την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης.

Η Fosun όχι μόνον είναι αναγκασμένη – όπως όλοι οι επενδυτές άλλωστε- να περιμένει να ολοκληρωθούν τα πορίσματα των ορκωτών ελεγκτών στη Folli Follie, ώστε να μπορέσει να έχει ξανά τον έλεγχο των μετοχών της, αλλά πιθανότατα θα βρεθεί στη θέση να εγγράψει πολύ μεγάλες απώλειες από την επένδυση της αυτή.

Η Fosun έχει έμμεση συμμετοχή 16,37% στην Folli Follie την οποία κατά τους υπολογισμούς της αγοράς έχει κρίσει σε μέση τιμή ανά μετοχή ύψους 11-12 ευρώ!

Το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής αυτής έχει μεταφερθεί στην πορτογαλική ασφαλιστική Fidelidade-Companhia de Seguros, θυγατρική της Fosun.

Αυτό που κανείς μπορεί να πει με σχετική βεβαιότητα είναι πως οι Κινέζοι έδωσαν περίπου 135 εκατ. ευρώ περίπου για να κτίσουν τη θέση τους στη ελληνική εταιρεία και η αξία αυτής της συμμετοχής είναι σήμερα στα 52 εκατ. ευρώ, δηλαδή χάνουν 83 εκατ. ευρώ! ΄

Αυτή τη ζημιά δεν την αποτυπώνει όμως ολόκληρη η κινεζική Fosun στα βιβλία της, αλλά και η πορτογαλική θυγατρικής της Fidelidade-Companhia de Seguros. Και η ζημιά αυτή δεν  είναι αμελητέα για τον πορτογαλικό όμιλο που το 2016 είχε καθαρά κέρδη 211 εκατ. ευρώ και έσοδα από επενδύσεις συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρώ!

Αυτό που έχει ήδη από τα τέλη Απριλίου δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις σε παράγοντες της αγοράς είναι η μεταφορά κινδύνων από τον ισολογισμό της Fosun στα βιβλία θυγατρικών της, κάτι που εάν γινόταν και στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα εκ τους μηδενός.

Είναι ενδεικτικό πως η Εθνική Ασφαλιστική το 2017 είχε αυξημένη κερδοφορία ύψους 71,6 εκατ. ευρώ. Εάν στη θέση της Fidelidade-Companhia de Seguros βρισκόταν η Εθνική Ασφαλιστική αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως το 100% αυτής της κερδοφορίας θα εξαϋλωνόταν αυτομάτως.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Λόγω αδυναμίας παροχής στοιχείων η αναστολή της Folli Follie

Διαφορετική εξήγηση από εκείνη της Folli Follie δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε πως προέβη σήμερα πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Folli Follie μετά από επιστολή – αίτηση αναστολής διαπραγμάτευσης που απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία.

«Στην επιστολή αυτή η εταιρεία δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το Χρηματιστήριο Αθηνών την αναστολή διαπραγμάτευσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αρχής.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η εταιρεία είχε αποδώσει το αίτημα αναστολής της μετοχής σε λόγους προστασίας.

Στην ανακοίνωση ανέφερε τα εξής: «Μετά την εξακολουθούμενη και συντονισμένη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων, η οποία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα ένα έντονα αρνητικό κλίμα για την εταιρεία μας, με σχετικό έγγραφο αίτημά της, ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας μας, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στη διάθεση της οποίας η εταιρεία μας ήδη θέτει όλα τα ζητούμενα στοιχεία».