Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, η συγχώνευση της BΕΛΜΑΡ και της ΤΕΧΝΟΚΑΡ και η απορρόφηση τους από την εισηγμένη, Autohellas

Kαι οι τρεις εταιρείες ανήκουν στον Όμιλο Θ. Βασιλάκη

Μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων, η Autohellas, εκτός από την αγορά των μισθώσεων αυτοκινήτων, θα δραστηριοποιηθεί και στον χώρο της πώλησης αυτοκινήτων στον οποίο έχουν μακροχρόνια παρουσία η ΒΕΛΜΑΡ και η ΤΕΧΝΟΚΑΡ.

Παράλληλα, θα εντάξει στα περιουσιακά της στοιχεία έναν μεγάλο αριθμό κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν σήμερα στις δύο εταιρείες, σε μια περίοδο που οι αξίες των ακινήτων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Μεταξύ των στόχων της Autohellas είναι μέρος των εγκαταστάσεων αυτών να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω επέκτασή της στην ελληνική αγορά. Επίσης, θα υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των εταιρειών με την ενοποίηση τμημάτων τους.