Αναστέλλεται η λειτουργία των παραγωγικών μονάδων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατά ποσοστό 80%,  όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ.

Όπως επισημαίνεται,  οι μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αποκλειστικά για την παραγωγή του ημερήσιου άρτου.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται, σε ποσοστό 100%, η λειτουργία δύο θυγατρικών εταιριών στον χώρο της εστίασης.

Παράλληλα σημειώνεται ότι ορισμένα από τα καταστήματα του δικτύου της θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο και προσωπικό ασφαλείας, με σκοπό να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό τον ημερήσιο άρτο και περιορισμένη γκάμα προϊόντων.

Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗΣ δεν εμπίπτει στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.