Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν οι συνολικές πωλήσεις των σούπερ μάρκετ για το 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 3,56% σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια. Στην πλειονότητα τους ωστόσο οι επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση στις πωλήσεις τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια έκδοση Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2019 η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση του συνόλου των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων του κλάδου.

Αντίστοιχα, στο πεδίο της κερδοφορίας, ενώ οι πιο πολλές εταιρείες παρουσιάζουν μείωση κερδών, συνολικά παρατηρείται μια τάση σταθεροποίησης.

Αναλυτικά, οι 42 επιχειρήσεις εμφάνισαν το 2018 κύκλο εργασιών 8,62 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 296,68 εκατ. ευρώ ή κατά 3,56% σε σχέση με τα 8,23 δισ. ευρώ του 2017. Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντικής αύξησης, καθώς το 2017 οι εταιρείες εμφάνισαν πωλήσεις αυξημένες κατά 585,25 εκατ. ευρώ ή κατά 7,51% σε σχέση με τα 7,79 δισ. ευρώ του 2016.

Αθροιστικά η αύξηση των ετών 2017 και 2018 πλησιάζει το 11%, κάτι που εν μέρει αποδίδεται στην επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων της Μαρινόπουλος. Τα 8,62 δισ. ευρώ αποτελούν την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, πάνω ακόμη και από τον τζίρο του 2015, που είχε διαμορφωθεί στα 8,45 δισ. ευρώ.

Η αυξητική τάση, όμως, κάθε άλλο παρά καθολική είναι,  καθώς στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα 23, είχαν μείωση πωλήσεων, ενώ 19 παρουσίασαν αύξηση. Μάλιστα, στις 10 επιχειρήσεις με τις υψηλότερες πωλήσεις η εικόνα είναι επίσης μοιρασμένη, με 6 να παρουσιάζουν αύξηση κύκλου εργασιών και 4 μείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Σταθεροποιητικές τάσεις στα κέρδη

Τα καθαρά αποτελέσματα το 2018 εμφανίζονται λίγο μειωμένα, κατά 3,21% ή κατά 2,18 εκατ. ευρώ, από 67,74 εκατ. ευρώ το 2017 σε 65,60 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε το 2018 σε 0,76%, έναντι 0,81% το 2017. Συνολικά, το 2018 καταγράφεται, μέσα από τις σελίδες των ισολογισμών, ως μία σταθεροποιητική χρονιά χωρίς έντονες μεταβολές για τον κλάδο.

*Όπως επισημαίνεται, το δείγμα του Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2019 περιλαμβάνει τους ισολογισμούς 42 αλυσίδων, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των ισολογισμών των σημαντικών επιχειρήσεων του κλάδου, με την εξαίρεση της Lidl, η οποία από ιδρύσεώς της δεν λειτουργεί με καθεστώς ΑΕ και δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.