Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 7,64 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι για το πρώτο εξάμηνο 2019, έναντι κερδών 7,36 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018.

Σε 57,40 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών, έναντι 51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018, αυξημένες κατά 12,6%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,40 εκατ. ευρώ έναντι 21,43 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 12,23 εκατ. ευρώ έναντι 11,71 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,50 εκατ. ευρώ έναντι 10,17 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 12,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,6%. Παρά την ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 950 νέων σημείων πώλησης και τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου, και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε στους επόμενους μήνες, Ιούνιο έως Αύγουστο, και πλέον οι εγχώριες πωλήσεις παγωτού εμφανίζονται αυξημένες προοδευτικά κατά περίπου +6%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 21,80 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,4%. Η εταιρεία συνεχίζει την εστίασή της στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως προχώρησε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Συνολικά το μερίδιο μας στην ελληνική αγορά γιαουρτιού άγγιξε το 16,1% (+0,9π.μ), διατηρώντας την 2η θέση [IRI σε όγκο, Ιούλιος 2019].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +35,8%). Η εταιρεία αξιοποιεί τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνει τις υπάρχουσες συνεργασίες. Πλέον, οι εξαγωγές ξεπερνούν το 39% των συνολικών πωλήσεων.