Μαρίνες – Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Πράσινο» στην αναβάθμιση του Φλοίσβου της Lamda, «άκυρο» για Γλυφάδα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Μαρίνες – Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Πράσινο» στην αναβάθμιση του Φλοίσβου της Lamda, «άκυρο» για Γλυφάδα
Έγκριση, από το υπ. Τουρισμού, της αίτησης ενίσχυσης της αναβάθμισης υποδομών της Μαρίνας Φλοίσβου του ομίλου Lamda Development. Ποια έργα θα γίνουν. Γιατί απορρίφθηκε η αίτηση για τη Γλυφάδα. Εκτός «κάδρου» επιδότησης και το ΣΔΙΤ του Ναυπλίου.

Το «πράσινο φως» από το υπουργείο Τουρισμού έλαβε το επενδυτικό σχέδιο αναβάθμισης, ύψους 8,16 εκατ. ευρώ, της Μαρίνας Φλοίσβου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, υπό τη διαχείριση της LAMDA Development, στο πλαίσιο των εγκριτικών αποφάσεων του υπουργείου για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν στην ενίσχυση των έργων αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.

Στον αντίποδα, απορρίφθηκαν αντίστοιχες αιτήσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του δήμου Γλυφάδας, επίσης στην παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, αλλά και εκτός πρωτεύουσας, όπως π.χ. στο Ναύπλιο, στην Εύβοια κ.α., ενώ εγκρίθηκε η αίτηση για περιοχή της Σκοπέλου (σύνολο 3 εκατ., δημόσια δαπάνα τα 2,5 εκατ., από τον ιδιώτη σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ) και του Δήμου Βόνιτσας (ΜΑΡΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, συνολικά 2,8 εκατ. ευρώ, με δημόσια δαπάνη τα 2,23 εκατ.).

Πώς θα αναβαθμιστεί η Μαρίνα Φλοίσβου

Σχετικά με τη Μαρίνα Φλοίσβου της LAMDA Flisvos Marina Ανώνυμη Εταιρεία, μέλος του ομίλου της Lamda Development, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού κ. Ολγας Κεφαλογιάννη εγκρίνεται η αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση υποδομών του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα, στο πλαίσιο της δράσης για την «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο έργο εντάσσεται μεταξύ άλλων, η κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων - εκσυγχρονισμός Πύργου εποπτείας ελλιμενισμού σκαφών - Αναβάθμιση WC κοινοχρήστων εμπορικού, οι κατασκευές διασφάλισης της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ (αναβατόριο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αναβάθμιση δαπέδων, πεζόδρομων, περίφραξης ξα.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες των δραστηριοτήτων που καθιστούν τον λιμένα είτε αθλητική υποδομή, είτε πολυλειτουργική (π.χ. επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κ.α.), οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και πρασίνου με φυτεύσεις, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ στο χερσαίο χώρο και σε κτίρια, εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε πλωτές εξέδρες στην θάλασσα ζώνης δικαιοδοσίας του λιμένα κ.α..

Ως ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται το τέλος του 2025. Όπως σημειώνεται, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε 8,156 εκατ. ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης στο 63,24% (5,16 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη και 2,3 εκατ. ευρώ ιδιωτική).

«Όχι» στην αίτηση ενίσχυσης για Γλυφάδα

Όπως αναφέραμε, απορρίφθηκε η αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την «Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων δήμου Γλυφάδας», όπου ως δικαιούχος ήταν ο ίδιος ο δήμος Γλυφάδας με την απόφαση να αναφέρεται σε επιμέρους ζητήματα σχετικά με την απόφαση χωροθέτησης και απόφαση ή σύμβαση παραχώρησης (οι λιμένες που ανήκουν στην δικαιοδοσία του δήμου Γλυφάδας δεν διαθέτουν χωροθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2160/93), την άδεια ή έγκριση λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας, την απόφαση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εν ισχύ ή αίτηση ανανέωσης της, την υποβολή των οριστικών μελετών στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή κ.α..

Απόρριψη και για Ναύπλιο

Στις λοιπές απορριπτικές αποφάσεις, εκτός Αττικής, δεν προχώρησε η αίτηση Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΜΑΡΙΝΑ) ΝΑΥΠΛΙΟΥ», του δικαιούχου «NAFPLIO MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Όπως αναφέρεται, ο έλεγχος πληρότητας της αίτησης ενίσχυσης ολοκληρώθηκε και εντοπίζονται τα εξής: Το υποβληθέν δεν είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο βάσει των κάτωθι:

• Η εταιρεία Nafplio Marina Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση ΣΔΙΤ για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου» στις 8/4/2023 (δηλαδή πριν την αίτηση στο Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων»), στο πλαίσιο της οποίας έχει αναλάβει ως παραχωρησιούχος τη νομική υποχρέωση κάλυψης με ίδια ή δανεικά κεφάλαια της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Δεδομένου του παραπάνω, η ενίσχυση αυτή δεν έχει χαρακτήρα κινήτρου, αφού η αιτούσα επιχείρηση θα αναπτύξει ούτως ή άλλως την συγκεκριμένη δραστηριότητα / έργο καθώς το φυσικό αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ και του έργου που έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού, ταυτίζεται εν όλω.

• Επιπλέον, πιθανή χρηματοδότηση του έργου μέσω του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» μπορεί να συνιστά εκ των υστέρων μεταβολή των όρων του διαγωνισμού που διεξήχθη για την κατασκευή του λιμένα, με την έννοια ότι αν ήταν γνωστό σε υποψήφιους επενδυτές ότι θα υπήρχε η δυνατότητα ενίσχυσης του σχετικού κόστους οι υποψηφιότητες και τελική κατακύρωση να ήταν διαφορετική. Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο δεν πληροί το κριτήριο της προσβασιμότητας ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων.

Οι άλλες μαρίνες

Να αναφέρουμε ότι δεν προχώρησε η αίτηση του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για το επενδυτικό σχέδιο που αφορούσε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στις Ροβιές για το οποίο, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, δεν τεκμηριώνεται ο πολυλειτουργικός / αθλητικός χαρακτήρας της επένδυσης, ούτε η βιωσιμότητα της επένδυσης (με έναν προϋπολογισμό έργου στα 4,83 εκατ. ευρώ) ή το ποσό της ιδίας συμμετοχής και οι πηγές κάλυψής της, επιπλέον δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν κατασκευές διασφάλισης της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ και ευπαθείς ομάδες κ.λπ.

Αντίθετα, εγκρίθηκε η αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου από πλευράς του Δημοτικού Ταμείου Σκοπέλου για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών τουριστικού αγκυροβολίου στη θέση Εληος στο Νέο Κλήμα, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στα 3 εκατ. ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης στο 83,68%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda Development: Εισπράξεις πάνω από 670 εκατ. ευρώ ήδη από τα ακίνητα στο Ελληνικό – Ρεκόρ για Malls, μαρίνες

Έρχονται προσφορές τον Αύγουστο για ΣΔΙΤ έργο άρδευσης στη Β. Ελλάδα, αξίας 98,5 εκατ. – Οι ισχυροί «μνηστήρες»

gazzetta
gazzetta reader insider insider