ElvalHalcor: Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ElvalHalcor: Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1% το πρώτο τρίμηνο
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 816,6 εκατ. ευρώ το A’ τρίμηνο του 2024, μειωμένος κατά 12,2%, συγκριτικά με 930,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος και από τις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων.

Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1% εμφάνισε ο όμιλος της ElvalHalcor για το α' τρίμηνο του 2024, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 816,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το A’ τρίμηνο του 2024, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Η ζήτηση στον βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά από τον πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια και τις πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις.

Πιο αναλυτικά, το A’ τρίμηνο του 2024, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Με εξαίρεση το αποτέλεσμα της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 η αύξηση αυτή ήταν 2%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 816,6 εκατ. ευρώ το A’ τρίμηνο του 2024, μειωμένος κατά 12,2%, συγκριτικά με 930,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος και από τις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το Α’ τρίμηνο του 2023. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.025 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.232 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 9,2%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.122 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.322 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένη κατά 2,4%, και η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.547 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.915 ευρώ ανά́ τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 12,6%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 53,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 64,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκατ. ευρώ έναντι 56,0 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών κατεργασίας, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του προϊοντικού μίγματος. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν και τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,2 εκατ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι ζημίων 14,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 48,7 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 70,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 12,5 εκατ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένο κατά 7,3% συγκρινόμενο με τα 13,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 190,0 εκατ. ευρώ από το Α΄ τρίμηνο του 2023 ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων, μετά και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του Κλάδου Αλουμινίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59% του συνολικού δανεισμού ήταν σε σταθερό επιτόκιο στο τέλος της περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 14,6 εκατ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0345 ευρώ ανά μετοχή) από 18,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου, η ElvalHalcor πέτυχε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2023. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση, με σημαντική επιτυχία, στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης που, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του επενδυτικού προγράμματος, οδήγησε στην μείωση του καθαρού δανεισμού του Κλάδου Αλουμινίου. Οι αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως η γεωπολιτική κατάσταση και το μακροοικονομικό περιβάλλον, είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότερα τον κλάδο foil που επηρεάστηκε καθυστερημένα αλλά εντονότερα από την οικονομική κατάσταση, και ακολούθως στην κερδοφορία του Κλάδου. Συνεχίζουμε με συνέπεια την εξυπηρέτηση αγορών που αντανακλούν τις μέγα-τάσεις και την κυκλική οικονομία».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Η οργανική κερδοφορία του κλάδου Χαλκού παρουσιάστηκε ανθεκτική σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 παρά τις συνεχόμενες πιέσεις από τον κλάδο κατασκευών και την υποτονική βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτη ήταν η απόδοση της θυγατρικής μας Sofia Med, η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς στα προϊόντα έλασης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με τις παγκόσμιες μέγα-τάσεις. Ο Κλάδος κατάφερε να παρουσιάσει μείωση του Καθαρού Δανεισμού, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των χαμηλών τιμών των μετάλλων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Motor Oil: Προσφορά 114,7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της Ηλέκτωρ

Jumbo: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1 ευρώ/μετοχή - Βακάκης: Η Jumbo δεν θα αυξήσει το ποσοστό της στην Trade Estates

Lamda - Ελληνικό: Το α' εξάμηνο του 2026 παραδίδονται τα Cove Residences

gazzetta
gazzetta reader insider insider