ΕΛΛΑΚΤΩΡ: «Ατού» οι Παραχωρήσεις, ρευστότητα 700 εκατ. – Επιστροφή κεφαλαίου, πώληση ΗΛΕΚΤΩΡ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: «Ατού» οι Παραχωρήσεις, ρευστότητα 700 εκατ. – Επιστροφή κεφαλαίου, πώληση ΗΛΕΚΤΩΡ
Στην προσεχή Γ.Σ. αποφάσεις για bonus στους μετόχους, εντός διμήνου το θέμα για την εταιρεία περιβάλλοντος. Πώς ο τομέας παραχωρήσεων στηρίζει τα μεγέθη της εισηγμένης. Τι συνεισφέρει η ΗΛΕΚΤΩΡ. Κέρδη για τον όμιλο

Το θέμα της παροχής bonus στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω επιστροφής κεφαλαίου, που προ ημερών ανέδειξε το insider.gr, επιβεβαίωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, Ευθ. Μπουλούτας, μιλώντας χτες στους αναλυτές. Όπως σημείωσε, αποφάσεις θα ληφθούν προσεχώς με ορίζοντα την τακτική γενική συνέλευση του ομίλου στις 31 Μαΐου. Επίσης, επανέλαβε και ότι γίνεται due diligence από πλευράς της Motor Oil στην ΗΛΕΚΤΩΡ, την θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα περιβάλλοντος, δίχως να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη οικονομική πρόταση. Κατά τη διοίκηση της εισηγμένης, νεότερα για το deal θα προκύψουν το προσεχές δίμηνο.

Ο όμιλος έχει ως «ισχυρό χαρτί» τον τομέα Παραχωρήσεων, από τον οποίον αναμένει έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ τα προσεχή έτη και στην διάρκεια ζωής των εν λόγω assets. To 2023 αυξήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό (+9,5% το 2023 έναντι του 2022 και +9,9% έναντι του 2019), όπως και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με το 2022 (+9,2%), όπως κατά καιρούς έχουμε αποκαλύψει.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση συμμετοχών και δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια (ΑΠΕ στην Motor Oil, ΑΚΤΩΡ στην Intrakat, Smart Park στην Trade Estates) έχει ενισχύσει τη ρευστότητα του γκρουπ στα επίπεδα των 650 – 700 εκατ. ευρώ, όπως και προ ημερών ανέφερε το insider.gr.

Ό,τι ο εν λόγω τομέας παραμένει «ατού», φάνηκε και στα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη για το 2023. Το 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθαν σε €283 εκατ. έναντι €269 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% ή €14 εκατ. Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά τη χρήση 2023 ανήλθε σε €180,2 εκατ. έναντι €151,5 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18,9% ή €28,7 εκατ., επηρεαζόμενο από την προαναφερόμενη αύξηση της κυκλοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% το 2023 έναντι 56% πέρυσι. Σημειώνεται ότι το EBITDA της χρήσης 2022 είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς". Χωρίς την αρνητική αυτή επίδραση το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου ανέρχεται σε €160,5 εκατ. και κατά συνέπεια η φετινή αύξηση αγγίζει τα €20 εκατ..

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (πλην ΑΠΕ, ΑΚΤΩΡ κ.α. που πωλήθηκαν), ανήλθαν σε 387,5 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 242,2 εκατ. ευρώ, με περιθώριο EBITDA 63%, άρα, οι παραχωρήσεις αποτελούν τη «μερίδα του λέοντος» σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία. Επίσης, ο όμιλος εμφάνισε, ευρύτερα, Καθαρά Κέρδη €116 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. πέρυσι, Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €73,5 εκατ., Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €975 εκατ. ήτοι €2,80 ανά μετοχή. Tο EBITDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, και κατά συνέπεια του Ομίλου, αυξήθηκε σημαντικά από τις πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων συνολικού κέρδους €55,8 εκατ.. Πιο συγκεκριμένα, από την πώληση της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (εμπορικό κέντρο Smart Park) προέκυψε κέρδος ύψους €46,8 εκατ. και από την πώληση επενδυτικών ακινήτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, κέρδος €9 εκατ.. Επίσης, το EBITDA επηρεάστηκε θετικά από τον κλάδο των Παραχωρήσεων καθώς ενισχύθηκε περαιτέρω κατά €28,6 εκατ., σε σχέση με τη χρήση του 2022.

Εντός του 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%) και Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στοχεύει, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, στη συμμετοχή της σε έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των €6,5 δισ.

Στις 05.02.2024, εισπράχθηκε από την εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ» ποσό ύψους €85 εκ. ως αποζημίωση της Παραχωρησιούχου, αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ δικαιούται το 50% της αποζημίωσης.

Ο τομέας Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 ανήλθε σε €100,1 εκατ., έναντι €122,5 εκατ. το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, μειωμένος κατά 18,3%. Στην μείωση του κύκλου εργασιών συνετέλεσαν αφενός η ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας των μονάδων Osnabruck και Καλαμάτας και αφετέρου η μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, που μερικώς αντισταθμίστηκαν από αυξημένες εισερχόμενες ποσότητες, από την αναθεώρηση (πληθώριση) τιμών αποδοχής αποβλήτων καθώς και από την υλοποίηση νέων έργων. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε €14,2 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3% ή -€1,1 εκατ..

Η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού €51,4 εκατ. (μερίδιο εταιρείας), και λειτουργικού αντικειμένου €28,6 εκατ. (πλέον € 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου € 51,5 εκατ. (μερίδιο εταιρείας).

Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €75,1 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) και το λειτουργικό ανεκτέλεστο €36,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων / επενδύσεων και έργων παραχώρησης / ΑΠΕ) πλέον €61,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές, η ανάθεση των οποίων εκκρεμεί (εξαιρουμένων έργων που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος), για έργα συνολικού ύψους €447,8 εκατ. (μερίδιο εταιρείας) εκ των οποίων ποσό €149,5 εκατ. πλέον €55,7 εκατ. προαίρεση αφορά κατασκευαστικό αντικείμενο και €95,4 εκατ. πλέον προαίρεσης €147,1 εκατ. που αφορούν λειτουργικό αντικείμενο, για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ύδρας, Καβάλας, Κέρκυρας, Αχαΐας, και για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με αναθέτουσα αρχή την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αττική Οδός: «Τρέχουν» κυκλοφορία και έσοδα στον... «δρόμο» προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Έρχεται ο διαγωνισμός – «ακτινογραφία» για τα ακίνητα της ΕΤΑΔ

Orilina Properties: Τι έρχεται για τις πολυτελείς κατοικίες και την ιδιωτική λέσχη στο Ελληνικό

gazzetta
gazzetta reader insider insider