ΓΣΕΒΕΕ: Κερδοφορία, αλλά με άδεια ταμεία, έφερε το 2023 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΓΣΕΒΕΕ: Κερδοφορία, αλλά με άδεια ταμεία, έφερε το 2023 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κερδοφόρο το 2023 για 6 στους 10 μικρούς και πολύ μικρούς, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ. Ωστόσο ο φαύλος κύκλος της υπερχρέωσης παραμένει, ενώ πολλοί βρίσκονται ακόμη εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης. Νέες ανατιμήσεις σχεδιάζει 1 στις 4 επιχειρήσεις.

Κερδοφόρο ήταν το 2023 για περίπου 6 στις 10 ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες όμως εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα ρευστότητας καθώς 1 στις 2 διαθέτουν μηδενικό ταμείο ή το ταμείο τους επαρκεί το πολύ για ένα μήνα, σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό (30,6%) των επιχειρήσεων που έχουν καθυστερημένες ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. «Για τις επιχειρήσεις αυτές, τα προβλήματα ρευστότητας είναι εντονότερα και, αντιστρόφως, ασθενέστερη η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έρευνα.

Για άλλη μια φορά ορατό είναι το χάσμα στις επιδόσεις των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε σχέση με τις μικρότερες, με τις πρώτες να καταγράφουν υψηλότερους τζίρους, καλύτερη κερδοφορία και γεμάτα ταμεία. Καλύτερες είναι οι επιδόσεις στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ στο εμπόριο και την εστίαση επικρατούν πιο έντονες πιέσεις.

Για ποιους βελτιώθηκε ο τζίρος

Τα ευρήματα για τα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων το 2023 (κέρδη ή ζημίες) είναι καλύτερα σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, περίπου 6 στις 10 επιχειρήσεις (57,3%) δήλωσαν ότι είχαν κέρδη το 2023, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2022 (51%). Από την άλλη μεριά, το 19,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ζημίες (22,4% το αντίστοιχο ποσοστό το 2022), ενώ το 13,7% των επιχειρήσεων δήλωσε πως δεν είχε ούτε κέρδη, ούτε ζημίες (16,1% το αντίστοιχο ποσοστό το 2022).

Το 29,1% δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2023, έναντι 34,2% που δήλωσε ότι μειώθηκε και 34,6% που δήλωσε ότι παρέμεινε ο ίδιος. Η εικόνα είναι καλύτερη για τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών έναντι των μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, παρατηρείται μια θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους των επιχειρήσεων και της εξέλιξης στον κύκλο εργασιών, αφού οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση τόσο τον κύκλο εργασιών (πάνω από 300.000 €) όσο και τον αριθμό εργαζομένων (πάνω από 5 άτομα) παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις (έως 50.000 € κύκλο εργασιών ή/και χωρίς προσωπικό).

Μείωση ρευστότητας το β΄ εξάμηνο

Περισσότερες από 4 στις 10 (42,4%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση της ρευστότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Από την άλλη μεριά, το 21,5% δήλωσε αύξηση, ενώ για το 35,6% η κατάσταση δεν μεταβλήθηκε.

Ως προς τα ρευστά διαθέσιμα, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για ένα πολύ μεγάλο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 25,5% των επιχειρήσεων έχουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, ενώ για το 25,1% των επιχειρήσεων τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι μικρότερες με βάση τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, ενώ πολύ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις εστίασης όπου το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα, ή τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα, ανέρχεται στο 61,3% (30,7% δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα και 30,7% έχει ταμειακά διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα).

Οι υποχρεώσεις και οφειλές

Σχετικά σταθερή παραμένει η κατάσταση αναφορικά με τα ποσοστά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με καθυστερημένες υποχρεώσεις, τα οποία ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφηκε στις δύο προηγούμενες έρευνες, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το 30,6% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τουλάχιστον 1 ληξιπρόθεσμη οφειλή. Μείωση καταγράφεται στα ποσοστά των επιχειρήσεων με πολλαπλές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Συγκεκριμένα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 3 ή και περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές υποχωρούν στο 10,1%, έναντι 12% που ήταν το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ από την άλλη μεριά αυξημένα είναι τα ποσοστά των επιχειρήσεων με 2 καθυστερημένες υποχρεώσεις (7,4%, έναντι 5,6% το προηγούμενο εξάμηνο) και με 1 ληξιπρόθεσμη οφειλή (13,1%, έναντι 9,6% το προηγούμενο εξάμηνο).

Ο βαθμός υπερχρέωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθός τους. Οι επιχειρήσεις εστίασης φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωσης, καθώς το 14,7% αυτών έχει τρεις ή και περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (13,2%) και τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 € (15,5%).

Έλλειψη τραπεζικού δανεισμού

Ορατή παραμένει και η δυσκολία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πάνω από 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (37,2%) πραγματοποίησε κάποιας μορφής επένδυση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Ωστόσο, περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις (84,2%), που πραγματοποίησαν επενδύσεις, τις χρηματοδότησαν με ίδιους πόρους. Το 5,7% τις χρηματοδότησε μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ), ενώ μόλις το 3,7% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Νέες ανατιμήσεις από 1 στις 4 επιχειρήσεις

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024 φαίνεται ότι το πληθωριστικό κύμα θα συνεχιστεί, καθώς το 24,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές του, έναντι μόλις 3% που δήλωσε ότι θα τις μειώσει.

Εξάλλου, το 33,2% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές του το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Το ποσοστό αυτό, αν και είναι μειωμένο σε σχέση με τις 3 προηγούμενες έρευνες παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Σε κλαδικό επίπεδο, είχαμε μικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές τους στους τομείς των υπηρεσιών (26,4%) και της μεταποίησης (32,4%) σε σχέση με τις εμπορικές επιχειρήσεις (40,7%).

Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το κόστος λειτουργίας τους αυξήθηκε. Μεσοσταθμικά, για αυτές τις επιχειρήσεις το κόστος λειτουργίας αυξήθηκε κατά 35%. Τομεακά, το λειτουργικό κόστος των εμπορικών επιχειρήσεων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 34,6%, στη μεταποίηση κατά 39,2% και στις υπηρεσίες κατά 33,1%. Τέλος, στις επιχειρήσεις εστίασης το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 46%.

Υποχωρεί το οικονομικό κλίμα

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μετά τη σημαντική ενίσχυση που κατέγραψε το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (69,5 μονάδες) και την ήπια υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του 2023 (66,7 μονάδες), υποχώρησε σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 στις 63,9 μονάδες.

«Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνει ότι η κατάσταση των επιχειρήσεων μετά την άνοδο και σταθεροποίηση που παρουσίασε τα προηγούμενα τρία εξάμηνα, τείνει προς υποχώρηση, μάλλον λόγω των αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν να υφίστανται και οι οποίες τροφοδοτούνται τόσο από το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, όσο και από εφαρμοζόμενες πολιτικές που εντείνουν την ανασφάλεια των επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, ο νέος τρόπος τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων», αναφέρεται στην έρευνα.

Ειδικά για τις αλλαγές στη φορολογία, 6 στις 10 επιχειρήσεις (61%) θεωρούν ότι ο νέος τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα. Πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις (27,1%) θεωρεί ότι θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή και το 17,2% θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε αλλαγής της εταιρικής μορφής των επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το «σήμα» της Moody's για την κερδοφορία και τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα χρόνια

Εφορία: Ανατροπή στο νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ – Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά

Ενέργεια: Πώς θα εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές σε ρεύμα & αέριο – «Κρούσεις» για ρύθμιση παλαιών οφειλών

gazzetta
gazzetta reader insider insider