Υπερκάλυψη προσφοράς κατά 11,6 φορές για ΔΑΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές - Την Τετάρτη η διαπραγμάτευση στο ΧΑ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Υπερκάλυψη προσφοράς κατά 11,6 φορές για ΔΑΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές - Την Τετάρτη η διαπραγμάτευση στο ΧΑ
Την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών. 

Κατά 11,6 φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά 90 εκατ. μετοχών του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Η υπερκάλυψη έγινε με βάση την έγκυρη ζήτηση στην τιμή των 8,20 ευρώ ανά μετοχή, στο υψηλότερο άκρο του εύρους που είχε δοθεί. Το ελληνικό βιβλίο, στο πλαίσιο του οποίου διατέθηκαν 12,2 εκατ. μετοχές ή το 13,56% του συνόλου υπερκαλύφθηκε κατά 16,9 φορές, ενώ το διεθνές βιβλίο, στο πλαίσιο του οποίου διατέθηκαν 77,8 εκατ. μετοχές ή το 86,44% του συνόλου, υπερκαλύφθηκε κατά 10,8 φορές. Το ΤΑΙΠΕΔ άντλησε 784,7 εκατ. ευρώ από την έκδοση των μετοχών.

Παράλληλα, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών είναι «ΔΑΑ», όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ενώ η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι 8,20 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας, επισημαίνεται παράλληλα ότι η τελική κατανομή καθορίστηκε ως εξής:

  • 12.200.000 Προσφερόμενες Μετοχές (ήτοι το 13,56% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) διατέθηκαν σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο από 24.01.2024 Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς - το "Ενημερωτικό Δελτίο") που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
  • 77.800.000 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 86,44% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στη Θεσμική Προσφορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης των €8,20 που εκφράστηκε στη Συνδυασμένη Προσφορά (δηλαδή συνολικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς) ανήλθε σε 1.047.674.024 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 90.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση της προσφοράς των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής), κατά περίπου 11,6 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 206.074.818 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 12.200.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατά περίπου 16,9 φορές, και η οποία επιμερίζεται ως εξής:

  1. στην ζήτηση από τις 21.472 αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς αντιστοιχούν 116.074.489 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 5.005.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν στην κατηγορία αυτή, κατά περίπου 23,2 φορές
  2. στην ζήτηση από τις 106 αιτήσεις εγγραφής Ειδικών Επενδυτών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχούν 90.000.329 Προσφερόμενες Μετοχές, (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Κοπελούζου και ΕΕΣΥΠ) υπερβαίνοντας τις 7.195.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν στην κατηγορία αυτή, κατά περίπου 12,5 φορές.

Στη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε ανήλθε σε 841.599.206 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 77.800.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν στη Θεσμική Προσφορά κατά περίπου 10,8 φορές. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

Cornerstone Επενδυτές

Σύμφωνα με τη Cornerstone Συμφωνία AviAlliance (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), η AviAlliance έλαβε 30.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές στην τιμή των €9,758 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (συμπεριλαμβανομένης και της Προσαύξησης (Premium) όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο).

Περαιτέρω, η κα. Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου και ο κ. Χρήστος Κοπελούζος, αγόρασαν το δικό τους μέρος από τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τις Cornerstone Συμφωνίες Copelouzos (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), δηλαδή έκαστος εκ των κα. Ελένης - Ασημίνας Κοπελούζου και κ. Χρήστου Κοπελούζου έλαβε τελικά 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης €8,20 ανά μετοχή.

ΕΕΣΥΠ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετείχε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη την 1η Ιουνίου 2023 μεταξύ των τότε υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, και της χορηγήθηκε προνομιακή κατανομή σε ποσοστό 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, όπως εγκρίθηκε με την από 22 Ιανουαρίου 2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Η ΕΕΣΥΠ έλαβε 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης (€8,20).

  • Το σύνολο των 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

5.005.000 Προσφερόμενες Μετοχές (41% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο), από το συνολικό αριθμό των 116.074.489 μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλ. 4,3% από τη συνολική ζήτηση που εκφράσθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

7.195.000 Προσφερόμενες Μετοχές (59% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο), από το συνολικό αριθμό των 90.000.329 μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή 8% συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης Copelouzos και ΕΕΣΥΠ από τη συνολική ζήτηση που εκφράσθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης).

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της Προσαύξησης (Premium) και προ της αφαίρεσης των εξόδων, ανέρχονται σε €784.700.000 (ήτοι €738.000.000 (90.000.000 μετοχές x €8,20 ανά μετοχή) + €46.700.000 από την Προσαύξηση (Premium)).

Σύμφωνα με την από 24 Ιανουαρίου 2024 σύμβαση αναδοχής, η οποία συνήφθη μεταξύ των Διαχειριστών, του ΤΑΙΠΕΔ και της Εταιρείας (η «Σύμβαση Αναδοχής»), οι Διαχειριστές δεν ανέλαβαν κάποια υποχρέωση να εγγραφούν για τις μετοχές. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι Διαχειριστές δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση:

  • την Eurobank Α.Ε. η οποία έλαβε 2.787 μετοχές για ίδιο λογαριασμό, και 15.540 μετοχές λόγω μη έγκαιρης/ορθής γνωστοποίησης λογαριασμού αξιών κατά τον διακανονισμό δύο συναλλαγών.
  • την Euroxx Χρηματιστηριακή η οποία έλαβε 17.428 μετοχές για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΛΠ: Εγκαίνια για την επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων - Επένδυση 20 εκατ. ευρώ

Ελληνογαλλική συμφωνία με drone της Altus και πύραυλο της MBDA

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έστειλαν τον ΓΔ πάνω από τις 1.400 μονάδες με «έκρηξη» τζίρου

gazzetta
gazzetta reader insider insider